Khối D là gì? Gồm những môn nào, xét ngành nào, trường nào?

Khối D

Khối D là khối thi mà gần như mọi ngành học ở Việt Nam đều xét tuyển. Từ khối D truyền thống, nó đã được phát triển thành rất nhiều tổ hợp với các môn thi khác nhau. Vậy khối D gồm những môn nào và các trường đại học nào xét tuyển khối D? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Khối D là gì? gồm những môn nào?

Theo quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm tạo điều kiện cho quá trình xét tuyển Đại học Cao đẳng cho các bạn thí sinh dự thi, khối D với 17 môn thi khác nhau, phân chia thành 80 tổ hợp môn (gồm 3 môn thi khác nhau). Cụ thể là:

STT Khối STT Khối
1 D00: Ngữ văn, Toán học, Ngoại ngữ. 41 D43: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Nhật.
2 D01: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh. 42 D44: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Pháp.
3 D02: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Nga. 43 D45: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Trung.
4 D03: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Pháp. 44 D52: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nga.
5 D04: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Trung. 45 D54: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Pháp.
6 D05: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Đức. 46 D55: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung.
7 D06: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật. 47 D61: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức.
8 D07: Toán học, Hóa học, Tiếng Anh. 48 D62: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga.
9 D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh. 49 D63: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật.
10 D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh. 50 D64: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp.
11 D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh. 51 D65: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung.
12 D11: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh. 52 D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh.
13 D12: Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh. 53 D68: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga.
14 D13: Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh. 54 D69: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật.
15 D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh. 55 D70: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp.
16 D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh. 56 D72: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh.
17 D16: Toán, Địa lí, Tiếng Đức. 57 D73: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức.
18 D17: Toán, Địa lí, Tiếng Nga. 58 D74: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga.
19 D18: Toán, Địa lí, Tiếng Nhật. 59 D75: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật.
20 D19: Toán, Địa lí, Tiếng Pháp. 60 D76: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp.
21 D20: Toán, Địa lý, Tiếng Trung. 61 D77: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung.
22 D21: Toán, Hóa học, Tiếng Đức. 62 D78: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh.
23 D22: Toán, Hóa học, Tiếng Nga. 63 D79: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức.
24 D23: Toán, Hóa học, Tiếng Nhật. 64 D80: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga.
25 D24: Toán, Hóa học, Tiếng Pháp. 65 D81: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật.
26 D25: Toán, Hóa học, Tiếng Trung. 66 D82: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp.
27 D26: Toán, Vật lí, Tiếng Đức. 67 D83: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung.
28 D27: Toán, Vật lí, Tiếng Nga. 68 D84: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh.
29 D28: Toán, Vật lí, Tiếng Nhật. 69 D85: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức.
30 D29: Toán, Vật lí, Tiếng Pháp. 70 D86: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga.
31 D30: Toán, Vật lí, Tiếng Trung. 71 D87: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp.
32 D31: Toán, Sinh học, Tiếng Đức. 72 D88: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật.
33 D32: Toán, Sinh học, Tiếng Nga. 73 D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh.
34 D33: Toán, Sinh học, Tiếng Nhật. 74 D91: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp.
35 D34: Toán, Sinh học, Tiếng Pháp. 75 D92: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức.
36 D35: Toán, Sinh học, Tiếng Trung. 76 D93: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga.
37 D41: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Đức. 77 D94: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật.
38 D42: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Nga. 78 D95: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung.
39 D96: Toán, Khoa học xã hội, Anh. 79 D98: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức.
40 D97: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp. 80 D99: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga.

Khối D xét ngành nào?

Hiện nay trên cả nước có rất nhiều cơ sở giáo dục đào tạo lựa chọn khối D làm tiêu chí xét tuyển vào các ngành, chuyên ngành. Nếu các bạn có đam mê với những ngành như Marketing, thương mại điện tử, kinh doanh thương mại… khối D là một sự lựa chọn hợp lý.

Khối D
Khối D xét ngành nào?

Bên cạnh đó, việc trở thành kỹ sư trong lĩnh vực kỹ thuật làm bạn quan tâm thì khối D có thể thực hiện hóa giấc mơ này cho bạn. Danh sách cụ thể theo ngành và nhóm ngành được liệt kê dưới đây.

Nhóm ngành nhân văn

Hán Nôm Quản lý văn hoá
Ngôn ngữ Pháp Văn hoá học
Ngôn ngữ Trung Quốc Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam
Ngôn ngữ Tây Ban Nha Ngôn ngữ Hàn Quốc
Ngôn ngữ Italia Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam
Ngôn ngữ Nhật Ngôn ngữ Khmer
Triết học Tiếng Anh thương mại
Lịch sử Ngôn ngữ Đức
Văn học Ngôn ngữ Bồ Đào Nha
Ngôn ngữ học Ngôn ngữ Ả rập
Ngôn ngữ Anh Chủ nghĩa xã hội khoa học
Ngôn ngữ Nga Tôn giáo học
Quản lý bệnh viện

Nhóm ngành Khoa học xã hội và hành vi

Kinh tế Toán kinh tế
Quan hệ quốc tế Quản lý nhà nước
Xã hội học Hoa Kỳ học
Tâm lý học Quản lý kinh tế
Quốc tế học Kế toán
Đông Nam Á học Kinh tế đầu tư
Việt Nam học Kinh tế phát triển
Chính trị học Nhân học
Đông phương học Giới và phát triển
Trung Quốc học Tâm lí học giáo dục
Nhật Bản học Địa lý học
Thống kê kinh tế Hàn Quốc học

Nhóm ngành Báo chí và thông tin

Báo chí Xuất bản
Truyền thông đa phương tiện Truyền thông đại chúng
Truyền thông quốc tế Công nghệ truyền thông
Truyền thông doanh nghiệp Quảng cáo
Thông tin – thư viện Bảo tàng học
Lưu trữ học Kinh doanh xuất bản phẩm
Quan hệ công chúng Công nghệ đa phương tiện
Quản lý thông tin

Nhóm ngành Kinh doanh và quản lý

Quản trị kinh doanh Kinh doanh thương mại
Quản trị – Luật Thương mại điện tử
Marketing Hải quan & Logistics
Kinh doanh quốc tế Phân tích tài chính
Tài chính – Ngân hàng Tài chính doanh nghiệp
Bảo hiểm Quản lý Tài chính- Kế toán
Kế toán Kế toán doanh nghiệp
Quản trị nhân lực Khoa học máy tính
Hệ thống thông tin quản lý Kiểm toán
Quản trị văn phòng Quản lý công
Quản trị công nghệ truyền thông Quản trị tài chính kế toán
Quản trị sự kiện Quản trị tài chính ngân hàng
Khoa học quản lý Quản lý Tài chính – Kế toán
Quản trị Doanh nghiệp Kế toán – Kiểm toán
Quản lý kinh doanh và marketing Quan hệ lao động
Bất động sản Quản lý dự án
Kinh doanh quốc tế và logistics

Nhóm ngành Du lịch, Khách Sạn, Thể Thao và dịch vụ cá nhân

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Quản trị nhà hàng khách sạn
Quản trị khách sạn Quản trị du lịch và khách sạn
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống Văn hóa Du lịch
Du lịch Quản trị Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng (Resort & Spa)
Du lịch điện tử Quản lý thể dục thể thao
Quản trị du lịch và lữ hành Golf

Nhóm ngành Kiến Trúc và Xây Dựng

Kỹ thuật xây dựng Thiết kế xanh
Xây dựng công trình thủy Kiến trúc
kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Quản lý Đô thị và Công trình
Xây dựng cầu đường Thiết kế nội thất
Công nghệ cơ điện công trình Đô thị học
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ thuật tài nguyên nước Quản lý công trình xây dựng
Kỹ thuật cấp thoát nước Kỹ thuật an toàn hàng hải
Kinh tế xây dựng Kỹ thuật cầu đường
Quản lý xây dựng

Nhóm ngành Công Nghệ Kỹ Thuật

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Công nghệ hóa học
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Công nghệ vật liệu
Công nghệ kỹ thuật xây dựng Công nghệ kỹ thuật năng lượng
Công nghệ kỹ thuật giao thông Công nghệ kỹ thuật môi trường
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng Công nghệ kỹ thuật môi trường
Công nghệ kỹ thuật cơ khí Quản lý công nghiệp
Công nghệ chế tạo máy Quản lý năng lượng
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Quản trị môi trường doanh nghiệp
Công nghệ kỹ thuật ô tô Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo
Bảo dưỡng Công nghiệp Năng lượng tái tạo
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Robot và trí tuệ nhân tạo
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông Kinh tế công nghiệp
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Công nghệ kỹ thuật in
Công nghệ kỹ thuật hoá học

Nhóm ngành Máy Tính và Công Nghệ Thông Tin

Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu Công nghệ kỹ thuật máy tính
Kỹ thuật phần mềm Hệ thống nhúng thông minh và IoT
Công nghệ thông tin IoT (Internet vạn vật)
Hệ thống thông tin Công nghệ phần mềm
Kỹ thuật máy tính Kỹ thuật dữ liệu
Công nghệ Thông tin và truyền thông Khoa học và Kỹ thuật máy tính
Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Địa tin học
An toàn thông tin Trí tuệ nhân tạo

Nhóm ngành Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

Giáo dục Tiểu học Sư phạm khoa học tự nhiên
Sư phạm Tiếng Pháp Giáo dục học
Sư phạm Tiếng Trung Quốc Quản lý giáo dục
Sư phạm Tiếng Anh Giáo dục Mầm non
Sư phạm Tiếng Nhật Giáo dục Đặc biệt
Sư phạm Toán học Giáo dục Công dân
Sư phạm Tin học Giáo dục Chính trị
Sư phạm Vật lý Giáo dục Quốc phòng – An ninh
Sư phạm Lịch sử Sư phạm Toán
Sư phạm Hóa học Sư phạm Ngữ văn
Sư phạm công nghệ Sư phạm Địa lý
Sư phạm Sinh học Sư phạm Tiếng Hàn Quốc
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

Nhóm ngành Khoa học tự nhiên

Hoá học Hải dương học
Khoa học vật liệu Khoa học môi trường
Địa chất học Nước – Môi trường – Hải dương học
Khí tượng và khí hậu học Địa lý tự nhiên
Thuỷ văn học Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững

Nhóm ngành Kỹ thuật

Kỹ thuật cơ điện tử Kỹ thuật địa chất
Kỹ thuật cơ khí động lực Kỹ thuật trắc địa – bản đồ
Cơ điện tử Kỹ thuật mỏ
Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) Kỹ thuật chế tạo máy và công nghiệp
Kỹ thuật cơ khí Máy và tự động hóa xếp dỡ
Kỹ thuật tuyển khoáng Máy và tự động công nghiệp
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp Kỹ thuật cơ điện
Kỹ thuật tàu thuỷ Kỹ thuật công nghiệp
Kỹ thuật ô tô Máy tàu thủy
Kỹ thuật in Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi
Kỹ thuật điện Đóng tàu và công trình ngoài khơi
Kỹ thuật y sinh Điện tự động giao thông vận tải
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Tự động hóa hệ thống điện
Kỹ thuật Hóa học Điện tự động công nghiệp
Kỹ thuật điện tử – viễn thông Kỹ thuật hoá học
Kỹ thuật vật liệu Kỹ thuật công nghệ hóa học
Kỹ thuật Môi trường Kỹ thuật hạt nhân
Vật lý kỹ thuật và điện tử

Nhóm ngành Sản xuất và chế biến

Công nghệ Thực phẩm Công nghệ dệt, may
Khoa học và Công nghệ Thực phẩm Công nghệ may
Kỹ thuật Thực phẩm Công nghệ chế biến lâm sản
Công nghệ chế biến thuỷ sản Công nghệ sợi, dệt
Công nghệ sau thu hoạch Kỹ nghệ gỗ và nội thất
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

Nhóm ngành Nông, Lâm nghiệp và thủy sản

Nông nghiệp Quản lý thủy sản
Khoa học đất Lâm học
Chăn nuôi Lâm sinh
Nông học Quản lý tài nguyên rừng
Khoa học cây trồng Khuyến nông
Bảo vệ thực vật Kinh doanh nông nghiệp
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan Kinh tế
Nông nghiệp công nghệ cao Kinh tế nông nghiệp
Nuôi trồng thuỷ sản Phát triển nông thôn
Bệnh học thủy sản Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn
Khoa học thủy sản Lâm nghiệp
Khai thác thuỷ sản Lâm nghiệp đô thị

Nhóm ngành Sức khỏe

Y khoa Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực
Dược học Răng – Hàm – Mặt
Hoá dược Kỹ thuật xét nghiệm y học
Điều dưỡng Kỹ thuật hình ảnh y học
Hộ sinh Kỹ thuật phục hồi chức năng
Dinh dưỡng Y học dự phòng
Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm Dụng cụ chỉnh hình chân tay giả
Khoa học chế biến món ăn Y tế công cộng

Nhóm ngành Môi trường và bảo vệ môi trường

Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Quản lý đất đai Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên
Quản lý tài nguyên nước Du lịch sinh thái
Bảo hộ lao động Quản lý tổng hợp tài nguyên nước
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên Quản lý biển
Tài nguyên và du lịch sinh thái

Nhóm ngành Dịch Vụ Vận Tải

Khai thác vận tải
Kinh tế vận tải
Khoa học hàng hải
Điều khiển tàu biển
Khai thác máy tàu biển
Quản lý hàng hải

Nhóm ngành khác

Nhóm ngành Ngành
Thú Y Thú y
Nghệ thuật, Mỹ thuật Thiết kế đồ họa
Thiết kế thời trang
Nghệ thuật số
Thiết kế công nghiệp
Toán và Thống Kê Toán học
Toán ứng dụng
Thống kê
Pháp Luật Luật
Khoa học sự sống Công nghệ Sinh học
Kỹ thuật Sinh học
Sinh học ứng dụng
Công nghệ sinh học Y dược
Sinh học
Dịch Vụ Xã Hội Công tác xã hội
Quản trị doanh nghiệp và công nghệ

Ngoài ra còn một số ngành thuộc khối D như:

Quản lý tài nguyên thiên nhiên Quản trị chất lượng và Đổi mới
Phân bón và dinh dưỡng cây trồng Đầu tư tài chính
Máy tính và khoa học thông tin Quản lý công và Chính sách
Khoa học dữ liệu Khoa học kỹ thuật và Công nghệ
Marketing và Truyền thông Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh Công nghệ và kinh doanh thực phẩm
Quản trị doanh nghiệp và công nghệ Quản lý và phát triển du lịch
Song ngành Kinh tế – Tài chính Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế
Công nghệ giáo dục Các chương trình định hướng ứng dụng
Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro Tin học và kỹ thuật máy tính
Kinh doanh số Quản lý
Phân tích kinh doanh Phân tích và Kiểm toán
Quản trị điều hành thông minh

Các trường đại học nào xét tuyển khối D?

Hiện nay, khối D đã và đang được nhiều trường lựa chọn xét tuyển bởi tính phù hợp với quy mô, yêu cầu của ngành và chương trình đào tạo. Cụ thể các trường theo khu vực như sau:

Những trường thuộc khu vực Hà Nội xét tuyển theo khối D

Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Học Viện Chính Sách và Phát Triển
Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Đại Học Ngoại Thương  Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Đại học Thủ Đô Hà Nội
Học Viện Tài Chính Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Học Viện Ngân Hàng Học Viện Phụ Nữ Việt Nam
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Đại Học Văn Hóa Hà Nội
Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Học Viện Ngoại Giao
Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội Đại Học Nội Vụ
Đại Học Công Đoàn Học Viện An Ninh Nhân Dân
Đại Học Thủy Lợi  Học Viện Quản Lý Giáo Dục
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam
Đại Học Nguyễn Trãi Đại Học Phenikaa
Đại Học Điện Lực Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị
Đại Học Giáo Dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội Đại Học Xây Dựng Hà Nội
Đại Học Y Tế Công Cộng Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội
Đại Học Mỏ Địa Chất Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội Đại Học Lâm Nghiệp

Những trường thuộc khu vực Đà Nẵng xét tuyển theo khối D

Đại Học Đông Á
Đại Học Dân Lập Duy Tân

Những trường thuộc khu vực TP. HCM xét tuyển theo khối D

Đại Học Tôn Đức Thắng Đại Học Văn Hóa TPHCM
Đại Học Sài Gòn ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM
Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông  Đại Học Nông Lâm TPHCM
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM
Đại Học Công Nghiệp TPHCM Đại Học Giao Thông Vận Tải
Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM Đại Học Dân Lập Văn Lang
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM Đại Học Thủy Lợi 
Đại học Lao động Xã hội – Cơ sở 2 Tp.HCM Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM
Đại Học Sư Phạm TPHCM Đại Học Văn Hiến
Đại Học Luật TPHCM Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Đại Học Hoa Sen

Những trường thuộc khu vực miền Bắc xét tuyển theo khối D

Đại Học Hà Nội Đại Học Hải Phòng
Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên
Đại Học Thái Bình Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên
Đại Học Kinh Bắc Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên
Đại học Sao Đỏ Đại Học Giao Thông Vận Tải
Đại Học Hàng Hải Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Đại Học Lâm Nghiệp Đại Học Thăng Long
Học Viện Hành Chính Quốc Gia Học Viện Ngoại Giao
Đại học Nông Lâm Bắc Giang Đại Học Thủy Lợi
Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh Đại Học Điều Dưỡng Nam Định
Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Những trường thuộc khu vực miền Trung xét tuyển theo khối D

Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế
Đại Học Nha Trang Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh
Đại học Kinh Tế Nghệ An Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa
Đại Học Đà Lạt Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng
Đại Học Vinh Đại Học Hà Tĩnh
Đại Học Phan Thiết Đại Học Yersin Đà Lạt
Đại Học Quy Nhơn Đại học Khánh Hòa

Những trường thuộc khu vực miền Nam xét tuyển theo khối D

Đại Học Lạc Hồng Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM
Đại Học An Giang Đại Học Tây Đô
Đại Học Cần Thơ Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
Đại Học Nông Lâm TPHCM Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh – Đại học Đà Nẵng
Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long
Đại học Nam Cần Thơ ĐH Tân Tạo
Đại Học Cửu Long Đại Học Luật TPHCM
Đại Học Trà Vinh Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM
Đại Học Hoa Sen Đại Học Mở TPHCM
Đại Học Giao Thông Vận Tải  Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ
Đại Học Xây Dựng Miền Tây

Những lưu ý khi ôn thi khối D

  • Rèn luyện kỹ năng ghi nhớ: Các sĩ tử nên có riêng cho mình một cuốn sổ nhỏ để ghi chú lại những kiến thức trọng tâm hay lỗi sai thường gặp.
  • Lựa chọn không gian học: Không gian học rất quan trọng, quyết định tính hiệu quả của việc ôn thi. Nên lựa chọn cho mình nơi học yên tĩnh, không gian thoáng mát, dễ tập trung
  • Có thời gian biểu phù hợp: Bạn có thể học xen kẽ các môn với nhau. Ví dụ 1 tiếng cho môn Toán, sau đó nghỉ 10 phút và ôn tiếp môn Ngữ Văn.
  • Không được bỏ qua kiến thức trong SGK: Kiến thức trong SGK là những kiến thức căn bản cần nắm vững trước khi tiếp cận các nội dung vận dụng cao hơn
  • Ôn thi theo nhóm học tập: điều này tạo thêm động lực cho các bạn ôn thi cùng nhau. Ngoài ra còn bổ sung kiến thức thiếu sót cho nhau

Review khối D

Trên đây là toàn bộ những thông tin được tổng hợp về khối D và các trường đại học. Hi vọng chúng sẽ giúp ích cho bạn trong việc lựa chọn một ngôi trường để theo học cũng như có định hướng đúng đắn về khối học mình theo đuổi. Chúc các bạn thành công.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *