Liên hệ

Reviewedu

Thông qua việc tổng hợp các đánh giá khách quan, đa chiều về chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất, môi trường học tập… tại các đơn vị đào tạo

ĐỊA CHỈ

181-183 Quách Thị Trang – Cẩm Lệ – TP. Đà Nẵng

E-mail

danang.ghouse@gmail.com

Điền thông tin của bạn