Reviewedu.net

Review các trường Đại Học

Nơi tổng hợp các đánh giá khách quan, đa chiều về chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất, môi trường học tập… tại các đơn vị đào tạo. Review điểm chuẩn, học phí, cơ sở vật chất, môi trường và còn nhiều hơn thế nữa

Xem review để lựa chọn
Ngôi trường tốt nhất
cho bạn

Top trường học hiện nay

7.7
Tốt
Top 200
3000 sinh viên
Sức khỏe - Y học
3 năm
7,5
Tốt
Top 200
5500 sinh viên
Đa ngành
2 - 3 năm
7,5
Tốt
Top 200
3500 sinh viên
Đa ngành
1 - 3 năm
7,7
Tốt
Top 200
4900 sinh viên
Đa ngành
1,5 - 2,5 năm

Top trường đại học

7.9
Tốt
Top 200
4600 sinh viên
Đa ngành
3 năm
7.5
Tốt
Top 200
2500 sinh viên
Sức khỏe - Y học
3 - 4 năm
7.7
Tốt
Top 200
4000 sinh viên
Đa ngành
3 năm

Top trường cao đẳng

7.7
Tốt
Top 200
3000 sinh viên
Sức khỏe - Y học
3 năm
7,5
Tốt
Top 200
5500 sinh viên
Đa ngành
2 - 3 năm
7,5
Tốt
Top 200
3500 sinh viên
Đa ngành
1 - 3 năm

Top review trường khác

8,0
Tốt
Top 10
8.980 Sinh viên
Đa ngành
4 - 4.5 năm
8.3
Xuất sắc
Top 200
2000 học viên
Chỉ huy kỹ thuật công binh
4 năm
8.0
Xuất sắc
Top 200
5000 sinh viên
Đa ngành
3 năm
7.7
Tốt
Top 150
5000 sinh viên
Đa ngành
4 - 6 năm
7.7
Tốt
Top 200
2300 sinh viên
Đa ngành
3 năm
8.1
Xuất sắc
Top 200
3500 sinh viên
Sức khỏe - Y học
4 - 6 năm
7.7
Tốt
Top 200
2500 sinh viên
Sức khỏe - Y học
3 - 4 năm
8.1
Xuất sắc
Top 150
8000 sinh viên
Nghệ thuật, mỹ thuật
4 năm
7.7
Tốt
Top 200
14.000 sinh viên
Đa ngành
4 - 6 năm

Tuyển sinh Đại học – Cao đẳng