Reviewedu.net

Review các trường Đại Học

Nơi tổng hợp các đánh giá khách quan, đa chiều về chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất, môi trường học tập… tại các đơn vị đào tạo. Review điểm chuẩn, học phí, cơ sở vật chất, môi trường và còn nhiều hơn thế nữa

Xem review để lựa chọn
Ngôi trường tốt nhất
cho bạn

Top trường học hiện nay

7.1
Tốt
Top 200
4500 sinh viên
Đa ngành
2 - 3 năm
7.1
Tốt
Top 150
2500 sinh viên
Công nghệ - Kỹ thuật
2 - 3 năm
7.8
Tốt
Top 100
1500 sinh viên
Cảnh sát
3 năm
7.0
Tốt
Top 200
800 sinh viên
Sư phạm
3 năm

Top trường đại học

7.0
Tốt
Top 200
1700 sinh viên
Y - Dược
2 - 3 năm
7,8
Tốt
5.000 sinh viên
Đa ngành
1,5 - 2,5 năm
7.9
Tốt
Top 200
4600 sinh viên
Đa ngành
3 năm

Top trường cao đẳng

7.1
Tốt
Top 200
4500 sinh viên
Đa ngành
2 - 3 năm
7.1
Tốt
Top 150
2500 sinh viên
Công nghệ - Kỹ thuật
2 - 3 năm
7.8
Tốt
Top 100
1500 sinh viên
Cảnh sát
3 năm

Top review trường khác

7,2
Tốt
1178 sinh viên
sư phạm
2 - 3 năm
7.9
Tốt
Top 200
3800 sinh viên
Đa ngành
3 năm
7.6
Tốt
Top 200
3300 sinh viên
Đa ngành
2 - 3 năm
7.9
Tốt
Top 200
3000 sinh viên
Đa ngành
3 năm
7.9
Tốt
Top 20
17.000 sinh viên
Y khoa
4 - 6 năm
7.5
Tốt
Top 50
20.676 sinh viên
Đa ngành
4 năm
7.6
Tốt
Top 200
1505 sinh viên
Đa ngành
3 - 4 năm
7.0
Tốt
Top 200
1500 sinh viên
Văn hóa - Nghệ thuật
3 năm
7.2
Tốt
Top 200
7.500 Sinh viên
Đa ngành
4 năm

Tuyển sinh Đại học – Cao đẳng