Reviewedu.net

Review các trường Đại Học

Nơi tổng hợp các đánh giá khách quan, đa chiều về chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất, môi trường học tập… tại các đơn vị đào tạo. Review điểm chuẩn, học phí, cơ sở vật chất, môi trường và còn nhiều hơn thế nữa

Xem review để lựa chọn
Ngôi trường tốt nhất
cho bạn

Top trường học hiện nay

7.4
Tốt
Top 80
14.000 sinh viên
Đa ngành
4 năm
7.9
Tốt
Top 20
17.000 sinh viên
Y khoa
4 - 6 năm
7,4
Tốt
Top 30
17.000
Đa ngành
4 - 4.5 năm
7.4
Tốt
Top 60
11.000 sinh viên
Đa ngành
4.5 năm

Top trường đại học

7.4
Tốt
Top 80
14.000 sinh viên
Đa ngành
4 năm
7.9
Tốt
Top 20
17.000 sinh viên
Y khoa
4 - 6 năm
7,4
Tốt
Top 30
17.000
Đa ngành
4 - 4.5 năm

Top trường cao đẳng

Top review trường khác

7.4
Tốt
Top 80
14.000 sinh viên
Đa ngành
4 năm
7.9
Tốt
Top 20
17.000 sinh viên
Y khoa
4 - 6 năm
7,4
Tốt
Top 30
17.000
Đa ngành
4 - 4.5 năm
7.4
Tốt
Top 60
11.000 sinh viên
Đa ngành
4.5 năm
7.4
Tốt
Top 60
8000 sinh viên
Khoa học và Ngôn ngữ
4 năm
8.0
Tốt
Top 90
7600 sinh viên
Xây dựng - Kiến trúc
4 năm
8.0
Tốt
Top 50
6000 sinh viên
Công nghệ thông tin và truyền thông
4 năm
7.5
Tốt
Top 5
20.000 sinh viên
Đa ngành
4 năm
7.9
Tốt
Top 30
20.000 học viên
Đa ngành
4 năm

Tuyển sinh Đại học – Cao đẳng