Reviewedu.net

Review các trường Đại Học

Nơi tổng hợp các đánh giá khách quan, đa chiều về chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất, môi trường học tập… tại các đơn vị đào tạo. Review điểm chuẩn, học phí, cơ sở vật chất, môi trường và còn nhiều hơn thế nữa

Xem review để lựa chọn
Ngôi trường tốt nhất
cho bạn

Top trường học hiện nay

7.6
Tốt
Top 10
30.000 sinh viên
Đa ngành
4 - 5.5 năm
8.2
Xuất sắc
Top 50
18.500 sinh viên
Kinh tế
4 năm
7.9
Tốt
Top 40
3000 sinh viên
Đa ngành
4 năm
7.6
Tốt
Top 20
8.000 sinh viên
Đa ngành
4 năm
7.5
Tốt
Top 50
20.676 sinh viên
Đa ngành
4 năm
7.5
Tốt
Top 10
13.000 sinh viên
Cơ khí - Kỹ thuật
4 năm

Top trường đại học miền Bắc

7.6
Tốt
Top 10
30.000 sinh viên
Đa ngành
4 - 5.5 năm
7.9
Tốt
Top 40
3000 sinh viên
Đa ngành
4 năm
8,0
Tốt
Top 10
8.980 Sinh viên
Đa ngành
4 - 4.5 năm

Top trường đại học miền Nam

8,1
Tốt
Top 10
25.000 Sinh viên
Đa ngành
4 năm
8,1
Tốt
Top 30
20.224
Đa ngành
4 năm
7,6
Tốt
Top 30
15.000 sinh viên
Y khoa
4 - 6 năm
Top review trường khác

8.4
Xuất sắc
Top 200
650 học viên
Chỉ huy – Tham mưu Tăng thiết giáp
4 năm
7.8
Tốt
Top 200
400 học viên
Chỉ huy kỹ thuật hóa học
4 năm
7.8
Tốt
Top 200
500 học viên
Chỉ huy tham mưu pháo binh
4 năm
8.2
Xuất sắc
Top 200
3000 học viên
An ninh - Quốc phòng
4 năm
8.2
Xuất sắc
Top 200
500 học viên
Chỉ huy tham mưu Đặc công
4 năm
8.4
Tốt
Top 100
1.000 Sinh viên
Đa ngành
4-5 năm
8.4
Tốt
Top 200
2.000 Sinh viên
Đa ngành
4 - 5 năm
7,3
Tốt
Top 150
3000 sinh viên
Đa ngành
4 năm
7.0
Tốt
top 200
5.000 sinh viên
Đa ngành
4 năm