Banner Review Edu
Reviewedu.net

ReviewEdu – Review các trường Đại Học

Nơi tổng hợp các đánh giá khách quan, đa chiều về chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất, môi trường học tập… tại các đơn vị đào tạo. Review điểm chuẩn, học phí, cơ sở vật chất, môi trường và còn nhiều hơn thế nữa

Phần mềm tra cứu trường đại học

Top trường học hiện nay

7.6
Tốt
Top 10
30.000 sinh viên
Đa ngành
4 - 5.5 năm
8.2
Xuất sắc
Top 50
18.500 sinh viên
Kinh tế
4 năm
7.9
Tốt
Top 40
3000 sinh viên
Đa ngành
4 năm
7.6
Tốt
Top 20
8.000 sinh viên
Đa ngành
4 năm
7.5
Tốt
Top 50
20.676 sinh viên
Đa ngành
4 năm
7.5
Tốt
Top 10
13.000 sinh viên
Cơ khí - Kỹ thuật
4 năm

Top trường đại học miền Bắc

7.6
Tốt
Top 10
30.000 sinh viên
Đa ngành
4 - 5.5 năm
7.9
Tốt
Top 40
3000 sinh viên
Đa ngành
4 năm
8,0
Tốt
Top 10
8.980 Sinh viên
Đa ngành
4 - 4.5 năm

Top trường đại học miền Nam

8,1
Tốt
Top 10
25.000 Sinh viên
Đa ngành
4 năm
8,1
Tốt
Top 30
20.224
Đa ngành
4 năm
7,6
Tốt
Top 30
15.000 sinh viên
Y khoa
4 - 6 năm
ReviewEdu Đánh giá các trường đại học cao đẳng
Top review trường khác

7.8
Tốt
Top 120
9000 sinh viên
Y Khoa
4 - 6 năm
7,6
Tốt
Top 30
15.000 sinh viên
Y khoa
4 - 6 năm
7.6
Tốt
Top 200
12.000 sinh viên
Khoa học Sức khỏe
4 - 6 năm
7.6
Tốt
Top 200
2965 sinh viên
Kiến trúc - Xây dựng
4 -5 năm
7.7
Tốt
Top 150
5000 sinh viên
Đa ngành
4 - 6 năm
7.7
Tốt
Top 50
1700 sinh viên
Kỹ thuật
4 năm
7.6
Tốt
Top 60
20.000 sinh viên
Đa ngành
4 năm
7.5
Tốt
Top 140
3000 sinh viên
Văn hóa Nghệ thuật, Thông tin và Du lịch
4 năm
7.3
Tốt
Top 200
16.000 sinh viên
Đa ngành
4 năm