Học phí Trường Đại học Thăng Long (TLU) năm 2022 – 2023 – 2024 là bao nhiêu

Học phí Đại học Thăng Long

Mức học phí của Đại học Thăng Long như thế nào? Học phí như vậy là cao hay thấp so với các trường đại học khác? luôn là những câu hỏi xoay quanh ngôi trường này. Dựa trên những thắc mắc chung, Reviewedu.net sẽ cùng các bạn tìm hiểu rõ hơn về các quy định về học phí TLU.

Thông tin chung

 • Tên trường: Đại học Thăng Long (tên tiếng Anh: TLU – Thang Long University)
 • Địa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
 • Website: http://thanglong.edu.vn/
 • Facebook: https://www.facebook.com/thanglonguniversity
 • Mã tuyển sinh: DTL
 • Email tuyển sinh: info@thanglong.edu.vn
 • Số điện thoại tuyển sinh: 024 3858 7346

Xem thêm: Review Trường Đại học Thăng Long (TLU)

Học phí Đại học Thăng Long

Lịch sử phát triển

Ngày 2/4/1988, GS Bùi Trọng Liễu từ Pháp đã gửi thư cho 5 vị giáo sư khác trong nước nhằm mục đích kêu gọi, hợp tác để mở một trung tâm đại học chất lượng quốc tế mà không xin tài trợ của nhà nước. 

Ngày 15 tháng 12 năm 1988, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp Việt Nam ra Quyết định cho phép thành lập Trung tâm Đại học Thăng Long. Ngày 17/1/2005, Trường Đại học Thăng Long chính thức được thành lập, dựa trên cơ sở nâng cấp Đại học Dân lập Thăng Long, chuyển đổi loại hình từ dân lập sang tư thục.

Mục tiêu và sứ mệnh

Phấn đấu xây dựng trường Đại học Thăng Long trở thành trường đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài trình độ đại học và sau đại học; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học; xây dựng Trường theo định hướng đại học ứng dụng và hội nhập quốc tế, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Học phí dự kiến năm 2024 – 2025 của trường Đại học Thăng Long

Dựa vào mức học phí đã tăng những năm gần đây. Do đó dự kiến học phí trường Đại học Thăng Long năm 2024 – 2025 sẽ tăng khoảng 5% – 10% theo quy định của nhà nước.

Học phí năm 2023 – 2024 của trường Đại học Thăng Long

Ngành Truyền thông đa phương tiện: 39 triệu đồng/ năm học

Ngành Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Quản trị dịch vụ du lịch – lữ hành, Quản trị khách sạn: 31,5 triệu đồng/ năm học

Các ngành còn lại: 27 – 30 triệu đồng/năm học

STT

Ngành

Mức học phí

1 Truyền thông đa phương tiện 39 triệu/năm
2 Thanh Nhạc 27 triệu/năm
3 Ngôn ngữ Nhật

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

Quản trị khách sạn

31,5 triệu/năm
4 Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Trung Quốc

Điều dưỡng

25,3 triệu/năm
5 Các ngành còn lại 27 – 30 triệu/năm

Học phí năm 2022 – 2023 của trường Đại học Thăng Long

Lộ trình tăng học phí từng năm tối đa là 5%. Năm 2022 – 2023 học phí ở một số ngành tăng từ 1-3 triệu/năm so với năm học trước cụ thể như sau: 

Mã ngành

Tên ngành Học Phí (Triệu đồng/năm)

Tổ hợp xét tuyển

7210205 Thanh nhạc 27 N00
7340101 Quản trị kinh doanh 24.2 A00; A01; D01; D03
7220201 Ngôn ngữ Anh 25.3 D01
7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 25.3 D01; D04
7220209 Ngôn ngữ Nhật 26.4 D01; D04
7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 26.4 D01
7310104 Kinh tế quốc tế 24.2 A00; D03; A01; D01
7320104 Truyền thông đa phương tiện 29.7 A01; C01; D01; A00
7310630 Việt Nam học 24.2 C00; D01; D03; D04
7340115 Marketing 24.2 A01; D03; D01; A00
7480101 Khoa học máy tính 24.2 A01; A00
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 24.2 A01; A00
7340201 Tài chính ngân hàng 24.2 A01; D03; D01; A00
7340301 Kế toán 24.2 A01; D03; D01; A00
7480104 Hệ thống thông tin 24.2 A01; A00
7480207 Trí tuệ nhân tạo 24.2 A01; A00
7510605 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng 24.2 A00; A01; D01; D03
7380107 Luật kinh tế 24.2 A00; C00; D01; D03
7760101 Công tác xã hội 24.2 C00; D01; D03
7480201 Công nghệ thông tin 24.2 A00; A01
7720301 Điều dưỡng 25.3 B00
7720401 Dinh dưỡng 24.2 B00
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành 26.4 A00; A01; D01; D03; D04

Học phí năm 2021 – 2022 của trường Đại học Thăng Long

Vẫn với lộ trình tăng học phí từng năm tối đa là 5%.Học phí Đại học Thăng Long năm 2021 – 2022 tăng trung bình từ 1-2 triệu đồng ở một số ngành, cụ thể như sau:

Mã ngành

Tên ngành Học Phí (Triệu đồng/năm)

Tổ hợp xét tuyển

7210205 Thanh nhạc 27 N00
7340101 Quản trị kinh doanh 24.2 A00; A01; D01; D03
7220201 Ngôn ngữ Anh 25.3 D01
7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 25.3 D01; D04
7220209 Ngôn ngữ Nhật 26.4 D01; D04
7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 26.4 D01
7310104 Kinh tế quốc tế 24.2 A00; D03; A01; D01
7320104 Truyền thông đa phương tiện 29.7 A01; C01; D01; A00
7310630 Việt Nam học 24.2 C00; D01; D03; D04
7340115 Marketing 24.2 A01; D03; D01; A00
7480101 Khoa học máy tính 24.2 A01; A00
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 24.2 A01; A00
7340201 Tài chính ngân hàng 24.2 A01; D03; D01; A00
7340301 Kế toán 24.2 A01; D03; D01; A00
7480104 Hệ thống thông tin 24.2 A01; A00
7480207 Trí tuệ nhân tạo 24.2 A01; A00
7510605 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng 24.2 A00; A01; D01; D03
7380107 Luật kinh tế 24.2 A00; C00; D01; D03
7760101 Công tác xã hội 24.2 C00; D01; D03
7480201 Công nghệ thông tin 24.2 A00; A01
7720301 Điều dưỡng 25.3 B00
7720401 Dinh dưỡng 24.2 B00
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành 26.4 A00; A01; D01; D03; D04

Học phí năm 2020 – 2021 của trường Đại học Thăng Long

Học phí Đại học Thăng Long năm 2020 – 2021 thay đổi học phí với một số môn là Thanh nhạc và truyền thông đa phương tiện từ 22 triệu đồng/năm lên 27 triệu đồng/năm, vẫn với lộ trình tăng học phí từng năm tối đa là 5%.

Mã ngành

Tên ngành Học Phí (Triệu đồng/năm)

Tổ hợp xét tuyển

7210205 Thanh nhạc Năm 1 và 2: 27 

Năm 3 và 4: 18

N00
7340101 Quản trị kinh doanh 22 A00; A01; D01; D03
7220201 Ngôn ngữ Anh 23 D01
7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 23 D01; D04
7220209 Ngôn ngữ Nhật 24 D01; D04
7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 24 D01
7310104 Kinh tế quốc tế 22 A00; D03; A01; D01
7320104 Truyền thông đa phương tiện 27 A01; C01; D01; A00
7310630 Việt Nam học 22 C00; D01; D03; D04
7340115 Marketing 22 A01; D03; D01; A00
7480101 Khoa học máy tính 22 A01; A00
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 22 A01; A00
7340201 Tài chính ngân hàng 22 A01; D03; D01; A00
7340301 Kế toán 22 A01; D03; D01; A00
7480104 Hệ thống thông tin 22 A01; A00
7480207 Trí tuệ nhân tạo 22 A01; A00
7510605 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng 22 A00; A01; D01; D03
7380107 Luật kinh tế 22 A00; C00; D01; D03
7760101 Công tác xã hội 22 C00; D01; D03
7480201 Công nghệ thông tin 22 A00; A01
7720301 Điều dưỡng 23 B00
7720401 Dinh dưỡng 22 B00
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành 24 A00; A01; D01; D03; D04

Học phí năm 2019 – 2020 của trường Đại học Thăng Long

Học phí Đại học Thăng Long năm 2019 – 2020, có lộ trình tăng học phí từng năm tối đa là 5%.

Mã ngành

Tên ngành Học Phí (Triệu đồng/năm)

Tổ hợp xét tuyển

7210205 Thanh nhạc 22 N00
7340101 Quản trị kinh doanh 22 A00; A01; D01; D03
7220201 Ngôn ngữ Anh 23 D01
7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 23 D01; D04
7220209 Ngôn ngữ Nhật 24 D01; D04
7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 24 D01
7310104 Kinh tế quốc tế 22 A00; D03; A01; D01
7320104 Truyền thông đa phương tiện 22 A01; C01; D01; A00
7310630 Việt Nam học 22 C00; D01; D03; D04
7340115 Marketing 22 A01; D03; D01; A00
7480101 Khoa học máy tính 22 A01; A00
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 22 A01; A00
7340201 Tài chính ngân hàng 22 A01; D03; D01; A00
7340301 Kế toán 22 A01; D03; D01; A00
7480104 Hệ thống thông tin 22 A01; A00
7480207 Trí tuệ nhân tạo 22 A01; A00
7510605 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng 22 A00; A01; D01; D03
7380107 Luật kinh tế 22 A00; C00; D01; D03
7760101 Công tác xã hội 22 C00; D01; D03
7480201 Công nghệ thông tin 22 A00; A01
7720301 Điều dưỡng 23 B00
7720401 Dinh dưỡng 22 B00
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành 24 A00; A01; D01; D03; D04

Phương thức tuyển sinh của trường Đại học Thăng Long

Dưới đây là các phương thức xét tuyển hệ đại học chính quy cả trường Đại học Thăng Long:

 • Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023;
 • Phương thức 2: Xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023;
 • Phương thức 3: Xét kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy
 • Phương thức 4: Xét học bạ THPT
 • Phương thức 5: Xét học bạ THPT kết hợp thi năng khiếu

Trường Đại học Thăng Long tuyển sinh những ngành nào?

Các ngành mà trường Đại học Thăng Long tuyển sinh cụ theer như sau:

Ngôn ngữ Anh
Ngôn ngữ Trung Quốc
Ngôn ngữ Nhật
Ngôn ngữ Hàn Quốc
Nhóm ngành Kinh tế – Quản lý 
Nhóm ngành Khoa học sức khỏe
Nhóm ngành Toán – Tin học
Nhóm ngành Khoa học XH & Nhân văn

Phương thức nộp học phí Đại học Thăng Long

Hình thức thu: Thu bằng chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng BIDV theo một trong hai hình thức là “Ủy nhiệm chi tự động” và “Chuyển khoản tại  quầy giao dịch” như sau:

Ủy nhiệm chi tự động

Áp dụng đối với những sinh viên đã mở tài khoản của ngân hàng BIDV tại trường, đã khai báo số tài khoản BIDV có sẵn (những sinh viên của hình thức này sẽ được hệ thống báo số tiền, thời hạn học phí qua tin nhắn điện thoại). Khi nộp học phí, sinh viên phải đảm bảo số dư trong tài khoản của mình (sau khi trừ đi các khoản phí khi duy trì thẻ ATM) lớn hơn hoặc bằng số tiền học phí.

Khi duy trì thẻ ATM, các khoản phí tối thiểu phải có trong thẻ bao gồm:

 • Phí duy trì tài khoản: 50 nghìn đồng. Số tiền này sẽ là số dư tối thiểu để duy trì thẻ và chủ tài khoản sẽ nhận lại khi đóng tài khoản.
 • Phí nhắn tin: 9 nghìn 900 đồng /tháng
 • Phí quản lý tài khoản: Phí quản lý tài khoản sẽ trừ hai đợt trong năm vào tháng 6 và tháng 12, mỗi đợt 13 nghìn 200 đồng. 

Chuyển khoản tại quầy giao dịch của các ngân hàng

Áp dụng đối với những sinh viên chưa có tài khoản tại BIDV và chưa khai báo thông tin tài khoản BIDV đã có (những sinh viên nộp theo hình thức này sẽ tự phải kiểm tra tiền học, thi lại chính xác cũng như thời hạn đóng học phí các đợt của mình) và sinh viên sẽ chuyển tiền vào số tài khoản của nhà trường như sau:

 • Tên tài khoản: Trường Đại học Thăng Long
 • Số tài khoản: 1241 0000 53 53 55
 • Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm

Lưu ý:

 • Sinh viên khi chuyển khoản tại quầy giao dịch phải ghi rõ MSV, họ và tên, kỳ, nhóm, năm nộp học phí.
 • Sinh viên không được chuyển khoản từ cây ATM, POS vì như vậy sẽ không có thông tin tên và MSV nên Nhà trường không ghi nhận đã nộp học phí.
 • Sinh viên chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của nhà trường, nên đến quầy giao dịch của BIDV để biết được chính xác số tiền cần nộp và không phải mất phí nộp tiền vào tài khoản.

Chính sách hỗ trợ học phí

Đại học Thăng Long cũng có nhiều chính sách và ưu đãi học phí nhằm thu hút thêm nhiều sinh viên theo học, chi tiết các chính sách như dưới đây:

 • Chính sách miễn giảm học phí:Mức học phí hàng năm có thể được miễn/giảm cho các đối tượng sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thuộc các vùng miền núi, dân tộc thiểu số. 
 • Mức miễn/ giảm này sẽ khác nhau tùy từng đối tượng. Nhà trường cho phép thu học phí thành nhiều đợt tùy theo các đối tượng sinh viên. 
 • Học bổng của Trường: Nhà trường cũng có nhiều chính sách học bổng hấp dẫn, các chương trình đào tạo chuyên môn,… dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc, và giỏi trong quá trình học tập. 
 • Ngoài ra còn xét học bổng cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập từ loại Khá trở lên.

Các tuyến xe bus chạy qua Đại học Thăng Long

Nếu chưa có phương tiện di chuyển riêng bạn có thể tham khảo 3 tuyến xe bus chạy qua Đại học Thăng Long dưới đây:

 • Tuyến số 29: BX Giáp Bát – Tân Lập Thời gian hoạt động : 05:00 – 20:30.
 • 60A: Tuyến số 60A. KĐT Pháp Vân, Tứ Hiệp – Công Viên Nước Hồ Tây Thời gian hoạt động : 05:30 – 19:30.
 • 22C: Tuyến số 22C.

Những điểm hấp dẫn của trường Đại học Thăng Long

Đội ngũ cán bộ

Trường có đội ngũ cán bộ gồm 240 người. Trong đó gồm:

 • 13 Giáo sư và 17 Phó giáo sư
 • 23 Tiến sĩ
 • 124 Thạc sĩ
 • 177 giảng viên thỉnh giảng

Đây là lực lượng cán bộ khoa học nhiều kinh nghiệm ở các lĩnh vực như kỹ thuật, kinh tế và quản trị kinh doanh.

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu của trường đang ngày càng được hoàn thiện. Hiện nay, tổng thể nhà trường là một khu liên hợp hiện đại, bao gồm các hạng mục:

 • Nhà học chính
 • Nhà hành chính hiệu bộ
 • Nhà hội trường – giảng đường
 • Nhà thể thao – thể chất
 • Sân bóng rổ, bóng chuyền
 • Nhà ăn, phòng họp cho các câu lạc bộ của trường
 • Thư viện, phòng máy tính
 • Quảng trường sinh viên 

Bí quyết giúp sinh viên giảm áp lực học phí?

Áp lực học phí luôn là một trong những nỗi lo của không chỉ riêng phụ huynh mà đó cũng là nỗi lo của các bạn sinh viên, vì hiểu được những sự lo lắng đó Reviewedu đưa ra cho bạn một số những gợi ý để có thể giảm áp lực học phí như sau

1. Giành học bổng

Cách đơn giản và hữu hiệu nhất đối với hầu hết sinh viên đó chính là cố gắng học tập và giành lấy học bổng của trường. Bên cạnh việc cập nhật cho bản thân mình những kiến thức về ngành nghề đang theo đuổi, bạn còn có thêm được một khoản tiền để giảm phần nào gánh nặng học phí.

2. Đi làm thêm

Đi làm thêm được xem là lựa chọn của hầu hết các sinh viên lúc mới bắt đầu vào ngưỡng cửa đại học. Việc đi làm thêm sẽ rèn luyện được nhiều kỹ năng khác nhau cho sinh viên như là khả năng xử lý tình huống, giao tiếp và nói trước đám đông,… Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều các cá nhân, tổ chức lừa đảo việc làm gây thất thoát tiền bạc, tài sản của các bạn sinh viên.

Kết luận

Là trường đại học tư thục nên mức học phí TLU dao động từ 24 triều đồng – 27 triệu đồng/năm. Là một mức học phí tương đối cao để các bạn xem xét mình có đủ học phí để theo học không. Ngoài ra, đối với một số chuyên ngành như thanh nhạc, truyền thông đa phương tiện sẽ có những mức học phí cao hơn. Bên cạnh đó, học phí của trường là không xác định vì cứ sau mỗi năm thì học phí sẽ tăng thêm 5 % so với năm trước.

4/5 - (245 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *