Thông tin tuyển sinh Trung cấp Chính trị: Điều kiện thi, điểm chuẩn, học phí, cách xét tuyển, khối nào, chỉ tiêu, giáo trình, tài liệu

trung cấp chính trị

Trong xu thế đổi mới, cùng với những chuyển biến căn bản trong đời sống kinh tế xã hội với những thuận lợi và thách thức mới. Nhiều vấn đề mới đặt ra cả về lý luận và thực tiễn đòi hỏi sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong Đảng, cùng sự đồng thuận của toàn xã hội trên nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những đường lối – quan điểm của Đảng. Chính trị học là một ngành chuyên nghiên cứu về lý thuyết và thực tiễn của chính trị, miêu tả và phân tích các ứng xử, hệ thống chính trị. Các lĩnh vực của chính trị học sẽ bao gồm phân tích các lý thuyết và triết học chính trị, giáo dục công dân và chính trị đối sánh, hệ thống quốc gia, phân tích, phát triển chính trị, quan hệ quốc tế… Tại Việt Nam, ngoài những trường đại học, học viện đào tạo ngành chính trị ra thì còn có thêm các trường trung cấp, cao đẳng chuyên đào tạo ngành học này. Để biết thêm về thông tin tuyển sinh, cũng như bộ giáo trình và tài liệu học tập Trung cấp Chính trị, các bạn có thể tham khảo bài viết của Reviewedu dưới đây nhé.

Điều kiện tuyển sinh Trung cấp chính trị

Đối với chính trị, khuôn khổ tiêu chuẩn về con người và yếu tố về chuyên môn phải được thiết lập một cách chặt chẽ. Mục tiêu của ngành là phải xây dựng được một đội ngũ sinh viên có lập trường phẩm chất chính trị cao hơn cả. Thí sinh dự tuyển cần hội tụ đủ các điều kiện sau:

 • Tuân thủ và thực hiện nghiêm túc hiến pháp và pháp luật của quốc gia 
 • Có định hướng phục vụ cho cộng đồng và xã hội
 • Tố chất đạo đức tốt
 • Tinh tế và nhạy bén các vấn đề chính trị
 • Tư duy linh hoạt, sáng tạo
 • Bản lĩnh chính trị vững vàng
 • Chịu được áp lực công việc
 • Có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực về thời gian, khối lượng công việc
 • Luôn thận trọng và có trách nhiệm trong công việc
 • Thái độ học tập nghiêm túc
 • Sử dụng được thành thạo tin học, ngoại ngữ
 • Thường xuyên cập nhật các thông tin về những vấn đề xã hội.

Điều kiện xét tuyển Trung cấp Chính trị:

 • Đảng viên dự bị hoặc chính thức
 • Tốt nghiệp Trung học phổ thông 
 • Được Tổ chức hoặc chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cử đi học
 • Cán bộ học hệ không tập trung: Nữ từ 33 tuổi và Nam từ 35 tuổi
 • Không được trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc kỷ luật

Cách thức xét tuyển

Trung cấp Chính trị dựa trên điểm Học bạ THPT hoặc kết quả thi tốt nghiệp THPT đối với sinh viên chưa kết nạp Đảng. 

Thí sinh dự tuyển đăng ký xét tuyển online hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ sở đào tạo.

Hồ sơ xét tuyển bao gồm

 • 01 đơn đăng ký dự tuyển
 • Công văn dự tuyển của cấp có thẩm quyền
 • Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan, đơn vị đang công tác
 • Bản sao chứng thực Bằng tốt nghiệp Cao đẳng hoặc tương đương trở lên
 • Bản sao chứng thực Giấy khai sinh
 • 02 phong bì dán sẵn tem và ghi đầy đủ thông tin cá nhân.

Trung cấp Chính chỉ xét tuyển khối nào

Trung cấp Chính trị xét tuyển các khối sau:

 • Khối A00 (Toán, Vật lí, Hóa học)
 • Khối C00 (Văn, Lịch sử, Địa lí)
 • Khối D01 (Văn, Toán, Tiếng Anh)

Điểm chuẩn Trung cấp chính trị

Điểm chuẩn Trung cấp Chính trị qua các năm gần đây cụ thể như sau:

Đối tượng xét tuyển Khối xét tuyển Điểm chuẩn
2019 2020 2022
Thí sinh Nam miền Bắc A00 21.6 24.0 24.25
Thí sinh Nam miền Bắc C00 24.5 287.5 27.5
Thí sinh Nam miền Bắc D01 21.4 23.3 24.5
Thí sinh Nam miền Nam A00 19.75 23.6 22.0
Thí sinh Nam miền Nam C00 22.91 25 25.0
Thí sinh Nam miền Nam D01 20.5 24.25 22.1

Học phí Trung cấp chính trị

Tùy theo mỗi trường mà học phí sẽ có mức khác nhau. Tuy nhiên, mức học phí Trung cấp Chính trị quy định theo Nhà nước là từ 6.700.000 đồng cho toàn khoá học. Đối với các cán bộ tại các cơ quan, đơn vị có thể được miễn giảm học phí tùy theo trường đào tạo.

Xem thêm:

Tổng hợp top tất cả các ngành nghề đào tạo của Trung cấp nghề

Thông tin tuyển sinh trường Trung cấp nghề Hùng Vương: Điều kiện thi, điểm chuẩn, học phí, cách xét tuyển, khối nào, chỉ tiêu

Thông tin tuyển sinh trường Trung cấp An ninh: Những môn gì, bằng gì, điều kiện thi, điểm chuẩn, học phí, cách xét tuyển, khối nào, chỉ tiêu

Top các trường Trung cấp Điều dưỡng tại Việt Nam

Top các trường Trung cấp khu vực Sài Gòn

Chỉ tiêu xét tuyển 

Chỉ tiêu xét tuyển phụ thuộc vào trường Cao đẳng, Trung cấp tuyển sinh cho phù hợp với chất lượng đào tạo của nhà trường, đảm bảo đầu ra tốt.

Giáo trình của Trung cấp chính trị

Nội dung chương trình học được căn cứ theo Quyết định 292/QĐ-HVCTQG về việc ban hành Chương trình đào tạo Cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở hệ Trung cấp lý luận Chính trị.

Giáo trình Trung cấp Chính trị được biên soạn công phu, trên cơ sở kế thừa các bộ giáo trình Trung cấp lý luận chính trị – hành chính trước kia và bổ sung thêm các chuyên đề cho phù hợp với mục tiêu giảng dạy; đối tượng người học; đồng thời cập nhật các quan điểm, nội dung mới theo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Giáo trình cụ thể như sau:

1. Giáo trình “Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin”

2. Giáo trình “Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh”

3. Giáo trình Trung cấp chính trị “Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”

Tập trung Lịch sử Đảng từ khi ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng chủ nghĩa xã hội, công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập với các nước trên thế giới. Đồng thời, làm rõ những thành tựu và đúc kết những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn hơn 90 năm qua Đảng lãnh đạo cách mạng dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

4. Giáo trình Trung cấp chính trị “Kiến thức bổ trợ” 

Nội dung về Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và bảo vệ an ninh quốc phòng trong sự kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội; kiến thức nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý trong các hệ thống chính trị, trong các đơn vị sự nghiệp công lập; kiến thức về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất năng lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới; về vấn đề phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; vấn đề quản lý hoạt động tôn giáo tín ngưỡng và vấn đề bảo vệ môi trường.

5. Giáo trình Trung cấp chính trị “Xây dựng Đảng” 

Giới thiệu về học thuyết Mác-Lênin và Đảng cộng sản; đề cập các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam và trên cơ sở nền tảng lý luận. Những nội dung cụ thể trong công tác xây dựng Đảng, như: công tác đảng viên, công tác tư tưởng, công tác cán bộ, công tác dân vận, kiểm tra giám sát các công tác văn phòng cấp ủy của tổ chức cơ sở Đảng.

Tài liệu Trung cấp chính trị

Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao kiến thức về lý luận chính trị cho các cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tài liệu Trung cấp Lý luận chính trị – hành chính (chỉnh lý, cập nhật năm 2016) đã được bộ phận Thông tin – Tư liệu phục vụ cho nhu cầu về việc nghiên cứu, tham khảo, giảng dạy của cán bộ, giảng viên bắt đầu từ tháng 5/2017. Bao gồm 08 cuốn:

 1. “Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”

 • Sách đề cập đến các lĩnh vực về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại, ngoại giao, quốc phòng, an ninh. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng,… 
 1. “Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội”

 2. Cuốn “Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”

 3. “Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa”

 4. “Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước”

 • Đề cập đến các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan hành chính nhà nước quy định những quy tắc xử sự chung trong lĩnh vực quản lý hành chính. Nhà nước ta ban hành pháp luật và tổ chức quản lý xã hội bằng pháp luật luôn thực hiện dưới sự theo dõi và lãnh đạo của Đảng.
 1. “Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở”

 • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một tổ chức liên minh chính trị; liên hiệp của tổ chức chính trị trên cơ sở tự nguyện; tổ chức chính trị – xã hội; tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu các giai cấp; tầng lớp xã hội; các dân tộc và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Cuốn sách bao gồm nội dung liên quan đến công tác, nghiệp vụ Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể.
 1. Sách “Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở”

 2. Cuốn “Một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở”

 • Tổng hợp và phân tích những vai trò và nhiệm vụ của người lãnh đạo, người quản lý ở cơ sở. Cung cấp một số kỹ năng và phẩm chất cần thiết của một cán bộ quản lý, lãnh đạo.

Kết luận

Có thể thấy, ngành chính trị học dù không yêu cầu nhiều về các môn, tuy nhiên bạn phải học tốt, việc giỏi tiếng Anh và lịch sử cũng sẽ là một lợi thế. Ngành chính trị học luôn có tầm ảnh hưởng nhất định đến hệ thống chính trị của mỗi quốc gia, dân tộc. Các nhà chính trị học chính là những người đại diện cho nhân dân nói lên những mong muốn, nguyện vọng của nhân dân lên các cấp có thẩm quyền. Vậy nên, ngành chính trị luôn đòi hỏi rất nhiều về bản thân các bạn cũng như những kỹ năng cần thiết để phục vụ cho công việc, quá trình học tập tại trường. Mong rằng qua bài viết trên, các bạn có thể hiểu rõ hơn về Trung cấp chính trị.

Xem thêm:

Tổng hợp top tất cả các ngành nghề đào tạo của Trung cấp nghề

Thông tin tuyển sinh trường Trung cấp nghề Hùng Vương: Điều kiện thi, điểm chuẩn, học phí, cách xét tuyển, khối nào, chỉ tiêu

Thông tin tuyển sinh trường Trung cấp An ninh: Những môn gì, bằng gì, điều kiện thi, điểm chuẩn, học phí, cách xét tuyển, khối nào, chỉ tiêu

Top các trường Trung cấp Điều dưỡng tại Việt Nam

Top các trường Trung cấp khu vực Sài Gòn

4/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *