Xu thế toàn cầu hóa là gì? Xu thế toàn cầu hóa tạo ra hiện tượng gì? Cơ hội và thách thức

xu thế toàn cầu hóa tạo ra hiện tượng gì

Từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX, xu thế toàn cầu hóa bắt đầu xuất hiện trên thế giới. Vì vậy xu thế toàn cầu hóa là một hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại. Như vậy xu hướng toàn cầu hóa là gì? Những biểu hiện của xu hướng toàn cầu hóa? Xu thế toàn cầu hóa tạo ra hiện tượng gì? Ngoài ra mang lại cơ hội và thách thức nào cho Việt Nam khi diễn ra toàn cầu hóa? Cùng Reviewedu.net khám phá kỹ hơn những thông tin dưới đây nhé.

Xu hướng toàn cầu hóa là gì?

Xu thế toàn cầu hóa là những sự thay đổi và phát triển trong các quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội trên toàn thế giới, trong đó các quốc gia và khu vực trở nên ngày càng liên kết và tương tác.

Xu hướng toàn cầu hóa là gì?
Xu hướng toàn cầu hóa là gì?

Bản chất của xu hướng toàn cầu hóa là gì?

Bản chất của xu hướng toàn cầu hóa là sự tăng cường sự liên kết và tương tác giữa các quốc gia, khu vực, các nền kinh tế trên thế giới thông qua nhiều phương tiện như thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học kỹ thuật và truyền thông. Bao gồm các yếu tố sau đây: 

 • Tăng cường sự liên kết và tương tác giữa các quốc gia và khu vực trên thế giới. Tạo ra sự dễ dàng trong việc chuyển giao hàng hóa, dịch vụ, thông tin và văn hóa. 
 • Sự tăng cường thương mại và đầu tư giữa các quốc gia và khu vực. Tạo ra sự tăng trưởng kinh tế và cơ hội việc làm mới. 
 • Sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông giúp tăng cường sự kết nối; tương tác giữa các quốc gia và khu vực trên thế giới. 
 • Sự tăng cường của các tổ chức quốc tế giúp tăng cường sự hợp tác và giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Những biểu hiện của xu hướng toàn cầu hóa

Tăng cường thương mại tự do: Sự tăng cường thương mại tự do, các thỏa thuận thương mại giữa các quốc gia và khu vực trên thế giới là một trong những biểu hiện chính của toàn cầu hóa. Nhiều quốc gia đã cắt giảm thuế quan và các rào cản thương mại khác. Để tăng cường sự liên kết kinh tế giữa các nền kinh tế trên thế giới. 

Sự gia tăng của các doanh nghiệp đa quốc gia: Các doanh nghiệp đa quốc gia trở thành một lực lượng quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu về khả năng sản xuất, phân phối sản phẩm và dịch vụ trên nhiều quốc gia.

Sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông: Công nghệ thông tin và truyền thông đã giúp tăng cường sự kết nối giữa các quốc gia và khu vực trên thế giới. Internet và các công nghệ liên lạc khác đã tạo ra cơ hội cho sự trao đổi thông tin, đồng thời tăng cường sự tương tác giữa các quốc gia và khu vực trên thế giới. 

Sự tăng cường của các tổ chức quốc tế: Các tổ chức quốc tế, chẳng hạn như Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và các tổ chức khác đã tăng cường sự hợp tác giữa các quốc gia và khu vực trên thế giới.

Xu thế toàn cầu hóa tạo ra hiện tượng gì?

Xu thế toàn cầu hóa tạo ra hiện tượng gì?
Xu thế toàn cầu hóa tạo ra hiện tượng gì?

Tác động tích cực

Toàn cầu hóa tác động tích cực đáng kể đến nền kinh tế và xã hội toàn cầu. Các yếu tố tác động tích cực bao gồm:

 • Tăng trưởng kinh tế: Toàn cầu hóa đã tạo ra cơ hội cho các quốc gia và khu vực trên thế giới để mở rộng thị trường và tăng cường thương mại. Từ đó đã giúp tăng trưởng kinh tế ở nhiều quốc gia và khu vực, đặc biệt là các nền kinh tế mới nổi.
 • Tạo ra cơ hội việc làm mới: Toàn cầu hóa đã tạo ra cơ hội việc làm mới cho nhiều người, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp xuất khẩu và dịch vụ. 
 • Tăng cường sự liên kết và tương tác giữa các quốc gia: Toàn cầu hóa đã tăng cường sự liên kết và tương tác giữa các quốc gia và khu vực trên thế giới, tạo ra sự dễ dàng trong việc chuyển giao hàng hóa, dịch vụ, thông tin và văn hóa. 
 • Tăng cường sự đa dạng văn hóa: Toàn cầu hóa đã tạo ra cơ hội cho người dân trên thế giới để tiếp xúc với những nền văn hóa khác nhau.

Tác động tiêu cực

Bên cạnh những tác động tích cực thì xu thế toàn cầu hóa. Cũng có những tác động tiêu cực đối với một số quốc gia và người dân trên thế giới. Một số tác động tiêu cực của toàn cầu hóa bao gồm: 

 • Mất cân bằng giữa các quốc gia: Toàn cầu hóa đã gây ra mất cân bằng giữa các quốc gia. Khiến một số quốc gia trở nên giàu hơn và một số khác trở nên nghèo hơn. Vì vậy có thể dẫn đến sự phụ thuộc kinh tế và chính trị của các quốc gia nghèo hơn vào các quốc gia giàu hơn. 
 • Mất việc làm: Toàn cầu hóa có thể dẫn đến sự mất việc làm trong một số ngành công nghiệp. Khi các công ty di chuyển sản xuất đến các quốc gia có chi phí lao động thấp hơn. Điều này có thể ảnh hưởng đến mức sống của những người lao động bị mất việc làm.
 • Tác động đến môi trường: Toàn cầu hóa có thể dẫn đến tăng cường sản xuất và tiêu thụ hàng hóa. Dẫn đến tác động tiêu cực đến môi trường. Nhiều quốc gia chịu tác động của sự ô nhiễm môi trường; sự khai thác tài nguyên và tác động của biến đổi khí hậu. 
 • Chất lượng sản phẩm bị giảm: Toàn cầu hóa có thể dẫn đến việc giảm chất lượng sản phẩm do sự cạnh tranh giữa các công ty và quốc gia. Điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của người dùng. 
 • Sự mất kiểm soát: Toàn cầu hóa có thể dẫn đến sự mất kiểm soát và sự phụ thuộc của các quốc gia vào các tập đoàn đa quốc gia. Do đó có thể làm mất đi khả năng quản lý và kiểm soát của các quốc gia trên chính đất nước của mình.

Những hạn chế của xu thế toàn cầu hóa

Những hạn chế mà xu thế toàn cầu hóa mang lại:

Cạnh tranh không lành mạnh

Toàn cầu hóa có thể dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh giữa các công ty và quốc gia, khiến cho một số quốc gia hoặc khu vực bị tổn thương.

Tác động đến văn hóa: Toàn cầu hóa có thể dẫn đến tác động đến văn hóa, khi các nền văn hóa truyền thống bị thay đổi hoặc mất đi vì sự phát triển của văn hóa đồng nhất.

Mất độc lập của các quốc gia

Toàn cầu hóa có thể làm mất độc lập của các quốc gia. Khi các quốc gia phải tuân theo các quy tắc và tiêu chuẩn của các tổ chức quốc tế. Điều này có thể làm giảm khả năng của các quốc gia để đưa ra các quyết định độc lập; và tự quyết định trong các vấn đề quan trọng.

Cơ hội và thách thức của Việt Nam khi diễn ra toàn cầu hoá

Cơ hội của Việt Nam khi diễn ra toàn cầu hóa

Việt Nam là một trong những quốc gia đang có nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Sự phát triển của toàn cầu hóa, Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế và tăng trưởng bền vững; bao gồm:

 • Thúc đẩy xuất khẩu: Toàn cầu hóa đang mở rộng thị trường xuất khẩu cho Việt Nam. Giúp các doanh nghiệp có thể tiếp cận với nhiều thị trường mới; tăng cường năng lực cạnh tranh của mình. Việt Nam có nhiều lợi thế về chi phí lao động thấp; các nguồn lực tự nhiên phong phú và các chính sách hỗ trợ đầu tư. Giúp các doanh nghiệp có thể sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm với chi phí thấp hơn so với các quốc gia khác. 
 • Thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài: Toàn cầu hóa cũng làm tăng sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam. Khi các doanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động kinh doanh của mình trên các thị trường mới. Việt Nam cũng đưa ra nhiều chính sách thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Bao gồm các khu công nghiệp; khu kinh tế đặc biệt; thuế suất thấp và các chính sách khác. 
 • Phát triển các ngành công nghiệp mới: Toàn cầu hóa cũng đang thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp mới. Bao gồm công nghệ thông tin; khoa học kỹ thuật dịch vụ tài chính và du lịch. Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển các ngành này. Bao gồm một lực lượng lao động trẻ, giáo dục, đào tạo chất lượng cao; cùng các chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp.

Thách thức của Việt Nam khi diễn ra toàn cầu hóa

Bên cạnh những cơ hội về xu thế toàn cầu hóa thì Việt Nam cũng đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra. bao gồm các tác động sau đây: 

 • Cạnh tranh khốc liệt: Toàn cầu hóa cũng đồng nghĩa với sự cạnh tranh khốc liệt. Khi các doanh nghiệp Việt Nam phải cạnh tranh với các đối thủ thị trường trong nước và ngoài nước. Do đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh của mình; đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm; tăng cường chất lượng và hiệu quả sản xuất. 
 • Thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao: Việt Nam đang đối mặt với thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều ngành công nghiệp và lĩnh vực đầu tư. Để tận dụng cơ hội của toàn cầu hóa, Việt Nam cần có lực lượng lao động có trình độ chuyên môn cao; phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo chất lượng cao. Để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. 
 • Đối mặt với các vấn đề môi trường và an toàn thực phẩm: Toàn cầu hóa cũng đối mặt với các vấn đề môi trường và an toàn thực phẩm. Việt Nam cần phải cải thiện hệ thống quản lý môi trường và an toàn thực phẩm đảm bảo rằng các sản phẩm xuất khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Kết luận

Như vậy qua bài viết trên chúng ta có thể phần nào nắm được xu thế toàn cầu hóa tạo ra hiện tượng gì? Những biểu hiện của xu hướng toàn cầu hóa. Xu hướng toàn cầu hóa tạo ra những hiện tượng nào. Bên cạnh đó mặt hạn chế của toàn cầu hóa như thế nào; đồng thời toàn cầu hóa mang lại những cơ hội và thách thức nào cho Việt nam đã được Reviewedu chia sẻ trên đây. Hy vọng những thông tin này giúp các bạn củng cố kiến thức và những chia sẻ của Reviewedu mang lại hữu ích cho các bạn.

Xem thêm:

Muốn làm luật sư thì học luật cần giỏi môn gì? Ngành luật nên theo học tại trường nào là tốt nhất

Muốn làm diễn viên cần học giỏi môn gì? Những lý do nên chọn học ngành diễn viên

Học sinh cần làm gì để bảo vệ môi trường? Những lợi ích của việc bảo vệ môi trường

Ngành Công an thi khối nào? Ngành Công an cần học những môn gì?

Trường Đại học Văn Lang cơ sở 3 đào tạo những ngành nghề nào? Cơ sở vật chất có tốt không?

HIV/AIDS là gì? Cách phòng chống HIV/IDS? Là học sinh cần làm gì để phòng chống HIV/AIDS

4.8/5 - (13 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *