Hướng dẫn cách bấm máy tính sin cos tan lớp 9

Việc được sử dụng máy tính để tính những phương trình, hàm số hay tổ hợp chỉnh hợp đã là đều hết sức bình thường đối với học sinh trung học. Bên cạnh đó cũng sẽ có những bạn hoàn toàn chưa rõ về cách bấm máy tính sin cos tan lớp 9. Vậy nên hãy cùng Reviewedu.net tìm hiểu qua bài viết sau để có thể cải thiện khả năng của mình nhé!

Sin cos tan là gì?

cách bấm máy tính sin cos tan lớp 9

Trong toán học , sin và cosin là các hàm lượng giác của một góc . Sin và cosin của một góc nhọn được xác định trong bối cảnh của một tam giác vuông : đối với một góc xác định, sin của nó là tỷ số giữa độ dài của cạnh đối diện với góc đó với độ dài của cạnh dài nhất của tam giác ( cạnh huyền ), và côsin là tỷ số giữa độ dài của chân liền kề với cạnh huyền. 

Công thức sin cos tan lớp 9

Khái niệm cơ bản về tỉ số lượng giác của một góc nhọn

Trong đó:

  • Sin α : Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền của góc ( hay Sin α = cạnh đối / cạnh huyền )
  • Cos α: Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền của góc ( hay Cos α = cạnh kề / cạnh huyền )
  • Tan α : Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề của góc ( hay Tan α = cạnh đối / cạnh huyền )
  • Cot α: Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối của góc ( hay Cot α = cạnh kề / cạnh đối )

Tỉ số công thức lượng giác lớp 9 của một số góc đặc biệt

Nếu như tỉ số 2 góc phụ nhau thì sin góc này sẽ bằng cos góc kia và tan góc này bằng cot góc kia. Cho 2 góc α, β và α + β = 90° khi đó:

  • sin α  = cos β, cos α = sin β
  • tan α  = cot β, cot α = tan β

Nếu 2 góc nhọn α, β có sin α  = sin β, hay cos α = cos β => α = β

Nếu như α là một góc nhọn bất kỳ với 0 < sin α < 1,  0 < cos α < 1, 0 < tan α < 1, 0 < cot α < 1 thì ta có:

  • tan α = sin α / cos α
  • cotg α = cos α / sin α
  • tan α . cotg α = 1

Các hệ thức về cạnh và góc trong một tam giác vuông

Cho tam giác ABC vuông tại A. Khi đó ta có:

b= a. sin B, c= a. sin C, b= a. cos C, c= a. cos B, b= c. tan B, c= b. tan C, b= c. cotg C, c= b. cotg B

Cách bấm máy tính sin cos tan lớp 9 như thế nào

Cách bấm máy tính tính sin

Bước 1: Nhấn phím SHIFT > Nhấn chọn sin.

Bước 2: Nhập giá trị, ở đây mình chọn 1/2 > Nhấn phím “)” để đóng ngoặc > Nhấn dấu “=”.

Hiển thị kết quả.

Bước 3: Tiến hành lấy kết quả chia cho 180 > Nhấn dấu “=”.

Bước 4: Hiển thị kết quả.

Cách bấm máy tính tính cos

Bước 1: Nhấn phím SHIFT > Nhấn chọn cos.

Bước 2: Nhập giá trị, ở đây mình chọn 1/2 > Nhấn phím “)” để đóng ngoặc > Nhấn dấu “=”.

Hiển thị kết quả.

Bước 3: Tiến hành lấy kết quả chia cho 180 > Nhấn dấu “=”.

Bước 4: Hiển thị kết quả.

Cách bấm máy tính tính tan (tg)

Bước 1: Nhấn phím SHIFT > Nhấn chọn tan.

Bước 2: Nhập giá trị, ở đây mình chọn căn 3 > Nhấn phím “)” để đóng ngoặc > Nhấn dấu “=”.

Hiển thị kết quả.

Bước 3: Tiến hành lấy kết quả chia cho 180 > Nhấn dấu “=”.

Bước 4: Hiển thị kết quả.

Cách bấm máy tính tính cot (ctg)

Sử dụng công thức cot = 1/tan

Bước 1: Nhấn chọn phím phân số > Nhập số 1 vào phần tử số.

Bước 2: Nhập phím tan > Nhập số độ mà đề bài cho, ở đây mình chọn 30° > Nhấn phím “)” để đóng ngoặc.

Bước 3: Nhấn dấu “=” > Hiển thị kết quả cho cot.

Nếu máy tính bạn đang ở chế độ R, hãy chuyển sang chế độ D bằng cách reset máy tính Casio về trạng thái ban đầu nhé!

Bài tập áp dụng cách bấm máy tính sin cos tan lớp 9

Bài tập 1. Tìm sin 25o.

Nhấn lần lượt các phím SIN 25 =

Khi đó trên màn hình xuất hiện số, làm tròn số đến bốn chữ số thập phân sau dấu phẩy ta được: sin 25o = 0,4226

Bài tập 2. Tìm góc nhọn x,biết sinx = 0,2836

Nhấn liên tiếp các phím SHIFT SIN-1 0,2836 =

Khi đó trên màn hình xuất hiện số, làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư ta được 16,4751. Ấn thêm phím 0 ’’’ nếu muốn đổi kết quả ra độ, phút, giây ta được 16o28’30.66’’.

Xem thêm:

Cách bấm máy tính logarit

Cách bấm máy tính giải phương trình

Cách bấm máy tính giá trị lớn nhất nhỏ nhất

4.4/5 - (10 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *