Trường Mẫu Giáo Hưng Lợi sở hữu diện tích là 918,7 mgồm 13 phòng trong đó có 7 phòng học, 2 phòng ban Lãnh đạo, 1 phòng hành chánh, 1 phòng bếp và 1 y tế và 1 phòng chức năng. Các phòng học cũng như các phòng chức năng và phòng làm việc, đều được trang bị đầy đủ các loại đồ dùng, trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non.