Học phí năm 2024 của Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang (BAFU) là bao nhiêu

Học phí Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang (BAFU) như thế nào? Học phí như vậy là cao hay thấp so với các trường Đại học khác? luôn là những câu hỏi xoay quanh ngôi trường này. Để các bạn có cái nhìn bao quát hơn về mức học phí, bài viết dưới đây sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản về học phí Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang. Hãy cùng ReviewEdu tìm hiểu nhé!

Thông tin về Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

 • Tên trường: Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang (BAFU – Bac Giang Agriculture and Forestry University)
 • Địa chỉ: Thị trấn Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang
 • Website: http://bafu.edu.vn.
 • Facebook: https://www.facebook.com/daihocnonglambacgiang
 • Mã tuyển sinh: DBG
 • Email tuyển sinh: tuyensinh@bafu.edu.vn
 • Số điện thoại tuyển sinh: 0204.387.4387 – 0983.674.387 – 0982.689.988

Lịch sử phát triển

Tiền thân của trường là Trường Trung cấp Nông trường Nghĩa Đàn, được thành lập năm 1959 tại Nghệ An. Sau đó, trường có tên là Trường Trung học Trồng trọt Sông Lô, đóng tại Tuyên Quang. Năm 1984, Trường chuyển về địa điểm mới, huyện Việt Yên – Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang) đổi tên thành Trường Trung học Kỹ thuật Nông nghiệp Trung ương. Trường được nâng cấp thành Trường Cao Đẳng Nông Lâm vào ngày 28/5/1999. Đến tháng 01/2011, Trường chính thức được thành lập với tên gọi Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang.

Mục tiêu phát triển

Xây dựng Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang trở thành trường có uy tín. Một cơ sở đào tạo, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ với nhiều ngành thuộc khối nông, lâm, ngư nghiệp và kinh tế – tài chính, quản lý tài nguyên môi trường, đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quốc gia. Đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho các tỉnh Trung du và Miền núi phía bắc cũng như trong cả nước.

Phát triển nhà trường với mô hình định hướng ứng dụng, đào tạo kỹ năng đảm bảo cho sinh viên sau khi ra trường có đầy đủ năng lực có thể đáp ứng yêu cầu công việc, coi đó là điểm đặc thù, là bản sắc của Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang. Đảm bảo cho trường phát triển một cách độc lập bền vững.

Học phí Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang (BAFU)
Học phí Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang (BAFU)

Học phí dự kiến năm 2024 – 2025 của Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang (BAFU)

Hiện tại mức học phí của Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang chưa được công bố. Đội ngũ ReviewEdu sẽ cập nhật trong thời gian sắp tới.

Học phí năm 2023 – 2024 của Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang (BAFU)

Dựa theo mức tăng học phí của những năm trước, học phí năm 2023 của Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang sẽ tăng 10% so với quy định (dự kiến). Tương ứng với mức 275,000 VNĐ/tín chỉ.

Học phí năm 2022 – 2023 của Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang (BAFU)

Năm 2022, mức học phí áp dụng cho sinh viên của trường như bảng sau: 

Mã ngành

Ngành

Học phí (đồng/tín chỉ) 

7620110 Khoa học cây trồng 250.000 
7620105 Chăn nuôi – Thú y 250.000
7640101 Thú y 270.000 
7850103 Quản lý đất đai 250.000
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 250.000
7540101 Công nghệ thực phẩm 250.000
7620211 Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) 250.000
7340301 Kế toán 250.000
7620112 Bảo vệ thực vật 250.000
7310101 Kinh tế 250.000
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 250.000
7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 250.000
7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 250.000

Học phí năm 2021 – 2022 của Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang (BAFU)

Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang quy định mức thu học phí năm học 2021 – 2022  đối với các ngành học như sau:

Mã ngành

Ngành

Học phí (đồng/tín chỉ) 

7620110 Khoa học cây trồng 300.000 
7620105 Chăn nuôi – Thú y 300.000
7640101 Thú y 300.000
7850103 Quản lý đất đai 300.000
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 300.000
7540101 Công nghệ thực phẩm 300.000
7620211 Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) 300.000
7340301 Kế toán 300.000
7620112 Bảo vệ thực vật 300.000
7310101 Kinh tế 300.000
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 300.000
7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 300.000
7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 300.000

Chính sách học bổng Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang (BAFU) bao gồm những gì?

Đối tượng phạm vi áp dụng

 • Đối tượng được xét cấp học bổng khuyến khích học tập là sinh viên hệ chính quy đang theo học tại  Trường Đại Nông – Lâm Bắc Giang.
 • Sinh viên hệ chính quy tập trung; sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, diện trợ cấp xã hội, diện chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đủ điều kiện về kết quả học tập, rèn luyện vẫn được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập như những sinh viên khác.
 • HB khuyến khích học tập xét cấp theo kỳ và chi trả 05 tháng/kỳ.

Tiêu chuẩn, cách tính điểm xét học bổng khuyến khích học tập 

 • Học sinh, sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ:  loại Khá, Giỏi và Xuất sắc căn cứ vào điểm trung bình chung quy đổi, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ, cấp học bổng khuyến khích học tập trong phạm vi quỹ học bổng khuyến khích học tập của trường theo các mức sau:

        Điểm rèn luyện

(điểm trung bình chung quy đổi) 

Khá

(từ 70 – dưới 80)

Tốt

(từ 80 – dưới 90)

Xuất sắc

(từ 90 – 100)

Khá (từ 2.5 – 3,19) Khá Khá Khá
Giỏi (từ 3,2 – 3,59) Khá Giỏi Giỏi
Xuất sắc (từ 3,60 – 4,00) Khá Giỏi Xuất sắc

Cách thức xác định điểm trung bình

Điểm trung bình chung học tập được xác định theo:

 • Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (chỉ sử dụng điểm học phần lần thứ nhất để xét, trong đó điểm thi kết thúc học phần không < 5).
 • Quyết định số 60/2007/QĐ-BGD&ĐT ban hành quy chế  đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

Nguồn học bổng

Quỹ học bổng khuyến khích học tập được trích không nhỏ hơn 8% nguồn học phí dự kiến thu được các hệ Đại học, Cao đẳng chính quy tập trung trong kỳ xét học bổng (không bao gồm hệ liên thông và vừa làm vừa học); Nhà trường xác định số lượng suất học bổng khuyến khích học tập cho từng khóa, khoa và ngành học; trên nguyên tắc người được học bổng lấy từ điểm cao trở xuống cho đến khi hết số suất học bổng đó  được ấn định của trường. Nếu trong trường hợp không hết suất học bổng quy định, Hội đồng xét cấp học bổng nhà trường xét đến đặc thù ngành nghề đào tạo và kết quả học tập, rèn luyện để điều chỉnh theo quy định hiện hành trình Hiệu trưởng quyết định.

Mức học bổng khuyến khích học tập

Căn cứ vào mức thu học phí sinh viên hệ chính quy trong từng năm học. Hiệu trưởng quy định mức học bổng đạt loại: Khá, Giỏi, Xuất sắc cho phù hợp.

 • Học bổng loại Khá: Có điểm trung bình chung học tập đạt loại Khá trở lên và điểm rèn luyện đạt loại Khá trở lên. Mức học bổng/tháng do Hiệu trưởng Quyết định và không thấp hơn mức học phí/tháng áp dụng theo học niên chế.
 • Học bổng loại Giỏi: Có điểm trung bình chung học tập đạt loại Giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên. Mức học bổng bằng 110% mức học bổng loại Khá.
 • Học bổng loại xuất sắc: Có điểm trung bình chung học tập đạt loại xuất sắc và điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc. Mức học bổng bằng 125% mức học bổng loại Khá.

Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang (BAFU) quy định sinh viên đóng học phí trễ sẽ như thế nào?

Phòng Kế hoạch Tài chính chính thức gửi danh sách sinh viên nợ học phí sau khi đối chiếu học phí với sinh viên. Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết cho sinh viên nợ học phí đăng ký môn học mới.

Học phí Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang (BAFU) là bao nhiêu
Học phí Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang (BAFU) là bao nhiêu

Bí quyết hỗ trợ học phí dành cho sinh viên tại Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang (BAFU)

Giành học bổng của trường

Để hỗ trợ cho sinh viên dễ dàng quản lý thu nhập của bản thân cũng như học phí tại trường, Đại học Gia Định (GDU) đã mang đến nhiều cơ hội học bổng dành cho sinh viên. Dành cho các sinh viên có thành tích và hoạt động xuất sắc đang theo học nhận được hỗ trợ tài chính từ trường.

Tìm việc làm bán thời gian

Ngoài ra, kết hợp làm những công việc bán thời gian vào lịch rảnh cũng là cách để tăng thu nhập cho sinh viên. Việc làm bán thời gian không chỉ giúp sinh viên kiếm thêm thu nhập mà còn rèn luyện kỹ năng mềm, tích lũy kinh nghiệm và xây dựng mối quan hệ trong quá trình làm việc.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ thông tin về học phí trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang. Mong rằng, những thông tin này hữu ích với bạn, để có thể lựa chọn được ngôi trường phù hợp cho bản thân. Reviewedu.net chúc các bạn thành công!

Xem thêm:

4.7/5 - (9 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *