Trường Mầm Non Hoa Hồng thường xuyên tạo ra nhiều sân chơi với mục lành mạnh, vui tươi đầu tuần để bắt đầu tuần mới với tinh thần tràn đầy năng lượng. Kết hợp vào hình thức học tập của học sinh, tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống.