Trường Mầm Non Huỳnh Hữu Nghĩa thường xuyên tạo ra nhiều sân chơi với mục lành mạnh, vui tươi đầu tuần để bắt đầu tuần mới với tinh thần tràn đầy năng lượng. Kết hợp vào hình thức học tập của học sinh, tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống. Trường đang mỗi ngày nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học và đổi mới phương pháp dạy học. Tăng cường áp dụng giáo dục STEM trong giáo dục trung học nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục rèn luyện tri thức, năng lực cho học sinh thông qua các đề tài, các bài học/chủ đề có nội dung thực tiễn.