Hiển thị 29–35 của 43 kết quả

7.5
Tốt
Top 200
5500 sinh viên
Đa ngành
4 năm
7.9
Tốt
Top 200
3000 sinh viên
Đa ngành
3 - 4 năm
7.5
Tốt
Top 50
8000 sinh viên
Nông - Lâm nghiệp và Môi trường
4 năm
7.5
Tốt
Top 160
2000 sinh viên
Đa ngành
4 năm
7,8
Tốt
Top 1
7000 sinh viên
Khoa học tự nhiên
4 năm
7.5
Tốt
Top 50
9926 sinh viên
Đa ngành
4 năm
7,6
Top 200
1.500 sinh viên
Đa ngành
4 - 6 năm
Giới thiệu Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST)