Nhiệm vụ của Giáo viên Tiểu học hạng 4 là gì? Làm những công việc gì? Mức lương là bao nhiêu?

giáo viên tiểu học hạng 4

Giáo viên tiểu học hạng 4 là gì? Đây là thắc mắc của nhiều người đang là giáo viên tiểu học và muốn thăng lên hạng 3. Để biết những thông tin cụ thể về nhiệm vụ và tiêu chuẩn của giáo viên loại này là gì? Cùng theo dõi bài viết dưới đây của ReviewEdu nhé!

Nhiệm vụ của Giáo viên Tiểu học hạng 4 là gì? Làm những công việc gì?

Giáo viên tiểu học hạng 4 có thể làm rất nhiều công việc. Dưới đây là một số công việc mà họ đảm nhiệm:

 • Giảng dạy học sinh theo chương trình giáo dục dạy học cấp tiểu học.
 • Vận dụng các kinh nghiệm, kết quả sáng kiến khoa học sư phạm ứng dụng vào thực tế. Thực hiện giảng dạy, giáo dục và làm đồ dùng, thiết bị dạy học cấp tiểu học.
 • Tham gia phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu tại trường.
 • Phụ đạo cho các học sinh yếu kém của cấp tiểu học.
 • Hoàn thành các chương trình bồi dưỡng.
 • Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập và các phương pháp.
 • Đổi mới tổ chức lớp học theo hướng phát huy tính chủ động hình thành năng lực tổ chức hoạt động dạy học.
 • Tự học, tự bồi dưỡng trau dồi đạo đức, tham gia các hoạt động chuyên môn của trường.
 • Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Tham gia phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ cấp tiểu học.
 • Hướng dẫn các hoạt động giáo dục phối hợp cùng gia đình học sinh và các tổ chức, đoàn thể. Từ đó có thể tổ chức tham gia tư vấn tâm lí học sinh tiểu học.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công tại trường.
 • Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và các cuộc thi cho học sinh tại trường.
 • Chấp hành sự phân công, kiểm tra và các đánh giá của các cấp quản lý học sinh tiểu học.
Nhiệm vụ của giáo viên Tiểu học hạng 4 là gì?
Nhiệm vụ của giáo viên Tiểu học hạng 4 là gì?

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của Giáo viên tiểu học hạng 4 là gì?

Để có thể làm tốt công việc được giao, bạn cần đáp ứng một số tiêu chí sau:

 • Thực hiện được kế hoạch, chương trình giáo dục tiểu học được giao.
 • Vận dụng được kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học.
 • Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước các yêu cầu của ngành hay địa phương về giáo dục tiểu học.
 • Vận dụng được đổi mới phương pháp dạy học ở trường tiểu học.
 • Biết phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh để nâng cao hiệu quả giáo dục cho học sinh tiểu học.
 • Biết cách đổi mới tổ chức lớp học, tổ chức hoạt động dạy học.
 • Biết viết các sáng kiến kinh nghiệm hoặc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.
 • Biết cách áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm đó vào những kết quả nghiên cứu khoa học. sư phạm để giảng dạy, giáo dục học sinh tiểu học.

Hệ số lương Giáo viên tiểu học hạng 4 được xếp như thế nào?

Hệ số lương giáo viên tiểu học hạng 4 được áp dụng hệ số lương viên chức loại B. Cụ thể là từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Giáo viên loại này (mã số V.07.03.09) khi chưa đáp ứng trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên tiểu học của Luật Giáo dục thì giữ nguyên mã số V.07.03.09 và áp dụng hệ số lương của viên chức loại B hệ số từ 1,86 đến 4,06 cho tới khi nào đạt chuẩn được đào tạo thì sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III mã số V.07.03.29.

Hệ số lương giáo viên tiểu học hạng 4 được xếp như thế nào?
Hệ số lương giáo viên tiểu học hạng 4 được xếp như thế nào?

Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo được quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019 quy định như sau:

Trình độ chuẩn được đào tạo phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên. Áp dụng đối với giáo viên viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành sư phạm phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có các chứng chỉ theo yêu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Nếu như đủ tiêu chuẩn sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98. Chưa đáp ứng trình độ chuẩn của giáo viên tiểu học theo quy định thì áp dụng hệ số lương của viên chức loại B hệ số từ 1,86 đến 4,06.

Kết luận

Trên đây là những thông tin hữu ích mà Reviewedu muốn gửi đến bạn về ngành nghề Giáo viên tiểu học hạng 4. Hy vọng bạn sẽ có những cái nhìn tổng quan, chi tiết hơn về nghề này. Tham khảo và lựa chọn cho mình một ngành nghề phù hợp nhé!

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *