Danh sách trường học tại Việt Nam

REVIEWEDU.NET

Danh sách tất cả các trường học tại Việt Nam. ReviewEdu.net sẽ tổng hợp cho các bạn một cái nhìn tổng quát nhất về tất cả các trường học tại Việt Nam cho các cấp học : mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, trung cấp học viện,…

Việt Nam có nền giáo dục phát triển, được chia ra thành nhiều cấp học. Bắt đầu từ mầm non, tiểu học, trung học. Sau đó là bậc đại học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Trường Mầm Non: 4645 trường
Trường Tiểu Học: 2450 trường
Trường THCS: 3433 trường
Trường THPT: 2432 trường
Đại học: 467 trường
Cao Đẳng: 432 trường
Trung cấp: 230 trường

Các trường đại họcXem tất cả

Hệ thống trường đại học

REVIEWEDU.NET

Tại Việt Nam, sau trung học phổ thông, học sinh có thể lựa chọn các trường trung cấp, trung cấp nghề chuyên nghiệp, hoặc cao đẳng, đại học, học viện để tiếp tục chương trình học.

danh sách các trường mầm non

Trung Cấp

2453 trường

Cao Đẳng

2453 trường

Đại học

2453 trường

Hệ thống trường Việt NAm

REVIEWEDU.NET

Hệ thống trường học tại Việt Nam gồm các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông

danh sách các trường mầm non

Trường Mầm Non

2453 trường

Trường Tiểu Học

2453 trường

Trường THCS

2453 trường

Trường THPT

2453 trường

Danh sách các trường Việt Nam

REVIEWEDU.NET

Hệ thống trường học tại Việt Nam gồm các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông

STT

Tỉnh

Trường học

Tổng trường

1

TP. Hồ Chí Minh

 • Mầm non: 1.346 Trường
 • Tiểu học: 500 trường
 • THCS: 280 trường
 • THPT: 199 trường
 • Trung tâm giáo dục thường xuyên: 28 trường
 • Đại học : 64 Trường
 • Cao Đẳng: 37 Trường

2.454

2

Hà Nội

 • Mầm Non: 1.140 Trường
 • Tiểu học: 764 Trường
 • THCS: 659 Trường
 • THPT: 242 Trường
 • Đại học: 100 Trường
 • Cao Đẳng: 49 Trường

2.954

3

Đà Nẵng

 • Mầm Non: 155 Trường
 • Tiểu học: 104 Trường
 • THCS: 60 Trường
 • THPT: 30 Trường
 • Đại học: 10 Trường
 • Cao đẳng: 13 Trường

372

4

Bình Dương

 • Mầm Non: 1.021 Trường
 • Tiểu học: 136 Trường
 • THCS: 68 Trường
 • THPT: 37 Trường
 • Đại học: 7 Trường
 • Cao đẳng: 1 Trường

1.270

5

Đồng Nai

 • Mầm Non: 927 Trường
 • Tiểu học: 289 Trường
 • THCS: 19 Trường
 • THPT: 54 Trường
 • Đại học: 8 Trường
 • Cao đẳng: 13 Trường

1.310

6

Khánh Hòa

 • Mầm Non: 161 Trường
 • Tiểu học: 171 Trường
 • THCS: 16 Trường
 • THPT: 31 Trường
 • Đại học: 7 Trường
 • Cao đẳng: 2 Trường
 • Trung cấp nghề: 4 Trường

392

7

Hải Phòng

 • Mầm Non: 339 Trường
 • Tiểu học: 218 Trường
 • THCS: 168 Trường
 • THPT: 55 Trường
 • Đại học: 4 Trường
 • Cao đẳng: 17 Trường

801

8

Long An

 • Mầm Non: 216 Trường
 • Tiểu học: 222 Trường
 • THCS: 146 Trường
 • THPT: 33 Trường
 • Đại học: 3 Trường
 • Cao đẳng: 3 Trường
 • Trung cấp nghề: 3 Trường

626

9

Quảng Nam

 • Mầm Non: 151 Trường
 • Tiểu học: 14 Trường
 • THCS: 275 Trường
 • THPT: 54 Trường
 • Đại học: 2 Trường
 • Cao đẳng: 1 Trường

497

10

Bà Rịa – Vũng Tàu

 • Mầm Non: 453 Trường
 • Tiểu học: 137 Trường
 • THCS: 90 Trường
 • THPT: 37 Trường
 • Đại học: 2 Trường
 • Cao đẳng: 5 Trường
 • Trung cấp nghề: 3 Trường

727

11

Đắk LắK

 • Mầm Non: 75 Trường
 • Tiểu học: 7 Trường
 • THCS: 4 Trường
 • THPT: 55 Trường
 • Đại học: 2 Trường
 • Cao đẳng: 2 Trường
 • Trung cấp nghề : 1 Trường

146

12

Cần Thơ

 • Mầm Non: 175 Trường
 • Tiểu học: 173 Trường
 • THCS: 70Trường
 • THPT: 36 Trường
 • Đại học: 6 Trường
 • Cao đẳng: 4 Trường
 • Trung Cấp nghề: 8 Trường

472

13

Bình Thuận

 • Mầm Non: 181 Trường
 • Tiểu học: 246 Trường
 • THCS: 130 Trường
 • THPT: 28 Trường
 • Đại học: 1 Trường
 • Cao đẳng: 2 Trường
 • Trung cấp nghề: 1 Trường

589

14

Lầm Đồng

 • Mầm Non: 231 Trường
 • Tiểu học: 226 Trường
 • THCS: 157 Trường
 • THPT: 59 Trường
 • Đại học: 2 Trường
 • Cao đẳng: 2 Trường
 • Trung cấp nghề: 1 Trường

678

15

Thừa Thiên Huế

 • Mầm Non: 230 Trường
 • Tiểu học: 234 Trường
 • THCS: 131 Trường
 • THPT: 42 Trường
 • Đại học: 12 Trường
 • Cao đẳng: 4 Trường
 • Trung cấp nghề: 3 Trường

456

16

Kiên Giang

 • Mầm Non: 160 Trường
 • Tiểu học: 262 Trường
 • THCS: 165 Trường
 • THPT: 29 Trường
 • Đại học: 1 Trường
 • Cao đẳng: 2 Trường
 • Trung cấp nghề: 1 Trường

620

17

Bắc Ninh

 • Mầm Non: 76 Trường
 • Tiểu học: 25 Trường
 • THCS: 21 Trường
 • THPT: 35 Trường
 • Đại học: 9 Trường
 • Cao đẳng: 3 Trường
 • Trung cấp nghề : 1 Trường

170

18

Quảng Ninh

 • Mầm Non:215 Trường
 • Tiểu học: 181 Trường
 • THCS: 168 Trường
 • THPT: 59 Trường
 • Đại học: 2 Trường
 • Cao đẳng: 7 Trường
 • Trung cấp nghề: 1 Trường

669

19

Thanh Hóa

 • Mầm Non: 636 Trường
 • Tiểu học: 590 Trường
 • THCS: 72 Trường
 • THPT: 538 Trường
 • Đại học: 2 Trường
 • Cao đẳng: 6 Trường
 • Trung cấp nghề: 17 Trường

1.859

20

Nghệ An

 • Mầm Non: 557 Trường
 • Tiểu học: 533 Trường
 • THCS: 399 Trường
 • THPT: 91 Trường
 • Đại học: 7 Trường
 • Cao đẳng: 16 Trường
 • Trung cấp nghề: 9 Trường

1.612

21

Hải Dương

 • Mầm Non: 245 Trường
 • Tiểu học: 131 Trường
 • THCS: 272 Trường
 • THPT: 54 Trường
 • Đại học: 4 Trường
 • Cao đẳng: 1 Trường

707

22

Gia Lai

 • Mầm Non: 574 Trường
 • Tiểu học: 339 Trường
 • THCS: 237 Trường
 • THPT: 94 Trường
 • Phân hiệu Đại học: 1 Trường
 • Cao đẳng: 2 Trường
 • Trung cấp nghề: 4 Trường

1.251

23

Bình Phước

 • Mầm Non: 153 Trường
 • Tiểu học: 122 Trường
 • THCS: 107 Trường
 • THPT: 35 Trường
 • Cao đẳng: 1 Trường
 • Trung cấp nghề: 1 Trường

419

24

Hưng Yên

 • Mầm Non: 160 Trường
 • Tiểu học: 141 Trường
 • THCS: 145 Trường
 • THPT: 30 Trường
 • Đại học: 4 Trường
 • Cao đẳng: 2 Trường
 • Trung cấp nghề: 1 Trường

383

25

Bình Định

 • Mầm Non: 215 Trường
 • Tiểu học: 184 Trường
 • THCS: 143 Trường
 • THPT: 50 Trường
 • Đại học: 2 Trường
 • Cao đẳng: 3 Trường

597

26

Tiền Giang

 • Mầm Non: 134 Trường
 • Tiểu học: 91 Trường
 • THCS: 54 Trường
 • THPT: 26 Trường
 • Đại học: 1 Trường
 • Cao đẳng: 1 Trường
 • Trung cấp nghề: 3 Trường

310

27

Thái Bình

 • Mầm Non: 229 Trường
 • Tiểu học: 119 Trường
 • THCS: 106 Trường
 • THPT: 40 Trường
 • Đại học: 2 Trường
 • Cao đẳng: 3 Trường
 • Trung cấp nghề: 1 Trường

500

28

Bắc Giang

 • Mầm Non: 439 Trường
 • Tiểu học: 220 Trường
 • THCS: 209 Trường
 • THPT: 48 Trường
 • Đại học: 2 Trường
 • Cao đẳng: 1 Trường
 • Trung cấp nghề: 6

925

29

An Giang

 • Mầm Non: 201 Trường
 • Tiểu học: 28 Trường
 • THCS: 16 Trường
 • THPT: 46 Trường
 • Đại học: 1 Trường
 • Cao đẳng: 1 Trường
 • Trung cấp nghề: 4 Trường

297

30

Vĩnh Phúc

 • Mầm Non: 184 Trường
 • Tiểu học: 148 Trường
 • THCS: 145 Trường
 • THPT: 38 Trường
 • Đại học: 3 Trường
 • Cao đẳng: 4 Trường
 • Trung cấp nghề: 1 Trường

519

31

Tây Ninh

 • Mầm Non: 122 Trường
 • Tiểu học: 260 Trường
 • THCS: 106 Trường
 • THPT: 30 Trường
 • Cao đẳng: 2 Trường
 • Trung cấp nghề: 1 Trường

521

32

Thái Nguyên

 • Mầm Non: 264 Trường
 • Tiểu học: 214 Trường
 • THCS: 193 Trường
 • THPT: 33 Trường
 • Đại học: 9 Trường
 • Cao đẳng: 5 Trường
 • Trung cấp nghề: 4 Trường

473

33

Lào Cai

 • Mầm Non: 196 Trường
 • Tiểu học: 182 Trường
 • THCS: 188 Trường
 • THPT: 36 Trường
 • Đại học: 1 Trường
 • Cao đẳng: 2 Trường
 • Trung cấp nghề: 9 Trường

614

34

Nam Định

 • Mầm Non: 27 Trường
 • Tiểu học: 22 Trường
 • THCS: 18 Trường
 • THPT: 56 Trường
 • Đại học: 3 Trường
 • Cao đẳng: 3 Trường
 • Trung cấp nghề: 6 Trường

135

35

Quảng Ngãi

 • Mầm Non: 10 Trường
 • Tiểu học: 90 Trường
 • THCS: 49 Trường
 • THPT: 8 Trường
 • Đại học: 2 Trường
 • Cao đẳng: 2 Trường
 • Trung cấp nghề: 2 Trường

163

36

Bến Tre

 • Mầm Non: 22 Trường
 • Tiểu học: 182 Trường
 • THCS: 14 Trường
 • THPT: 45 Trường
 • Cao đẳng: 2 Trường
 • Trung cấp nghề: 1 Trường

266

37

Đắk Nông

 • Mầm Non: 90 Trường
 • Tiểu học: 119 Trường
 • THCS: 77 Trường
 • THPT: 31 Trường
 • Trung cấp nghề: 1 Trường

318

38

Cà Mau

 • Mầm Non: 18 Trường
 • Tiểu học: 35 Trường
 • THCS: 27 Trường
 • THPT: 32 Trường
 • Đại học: 2 Trường
 • Cao đẳng: 4 Trường

118

39

Vĩnh Long

 • Mầm Non: 120 Trường
 • Tiểu học: 20 Trường
 • THCS: 8 Trường
 • THPT: 24 Trường
 • Đại học: 3 Trường
 • Cao đẳng: 1 Trường
 • Trung cấp nghề: 1 Trường

177

40

Ninh Bình

 • Mầm Non: 20 Trường
 • Tiểu học: 15 Trường
 • THCS: 12 Trường
 • THPT: 27 Trường
 • Đại học: 1 Trường

75

41

Phú Thọ

 • Mầm Non: 18 Trường
 • Tiểu học: 26 Trường
 • THCS: 23 Trường
 • THPT: 11 Trường
 • Đại học: 2 Trường
 • Cao đẳng: 4 Trường
 • Trung cấp nghề: 5 Trường

68

42

Ninh Thuận

 • Mầm Non: 23 Trường
 • Tiểu học: 28 Trường
 • THCS: 26 Trường
 • THPT: 18 Trường
 • Phân hiệu Đại học: 1 Trường
 • Cao đẳng: 1 Trường
 • Trung cấp nghề: 1 Trường

98

43

Phú Yên

 • Mầm Non:11  Trường
 • Tiểu học: 20 Trường
 • THCS: 7 Trường
 • THPT: 25 Trường
 • Đại học: 3 Trường
 • Cao đẳng: 1 Trường

67

44

Hà Nam

 • Mầm Non: 371 Trường
 • Tiểu học: 105 Trường
 • THCS: 124 Trường
 • THPT: 29 Trường
 • Cao đẳng: 2 Trường

631

45

Hà Tĩnh

 • Mầm Non: 173 Trường
 • Tiểu học: 241 Trường
 • THCS: 103 Trường
 • THPT: 45 Trường
 • Đại học: 1 Trường
 • Cao đẳng: 2 Trường
 • Trung cấp nghề: 2 Trường

566

46

Đồng Tháp

 • Mầm Non: 189 Trường
 • Tiểu học: 136 Trường
 • THCS: 43 Trường
 • THPT: Trường
 • Đại học: 1 Trường
 • Cao đẳng: 2 Trường

331

47

 
 • Mầm Non: 118 Trường
 • Tiểu học: 199 Trường
 • THCS: 107 Trường
 • THPT: 39 Trường
 • Cao đẳng: 2 Trường
 • Trung cấp nghề: 11 Trường

476

48

Kon Tum

 • Mầm Non: 134 Trường
 • Tiểu học: 56 Trường
 • THCS: 54 Trường
 • THPT: 26 Trường
 • Phân hiệu Đại học: 1 Trường
 • Cao đẳng: 1 Trường
 • Trung cấp nghề: 1 Trường

273

49

Quảng Bình

 • Mầm Non: 44 Trường
 • Tiểu học: 198 Trường
 • THCS: 141  Trường
 • THPT: 27 Trường
 • Đại học: 1 Trường
 • Trung cấp nghề: 2 Trường

413

50

Quảng Trị

 • Mầm Non: 168 Trường
 • Tiểu học: 155 Trường
 • THCS: 130 Trường
 • THPT: 31 Trường
 • Phân hiệu Đại học: 1 Trường
 • Cao đẳng: 1 Trường
 • Trung cấp nghề: 1 Trường

487

51

Trà Vinh

 • Mầm Non: 27 Trường
 • Tiểu học: 163 Trường
 • THCS: 54 Trường
 • THPT: 32 Trường
 • Đại học: 1 Trường
 • Trung cấp nghề: 1 Trường

278

52

Hậu Giang

 • Mầm Non: 86 Trường
 • Tiểu học: 153 Trường
 • THCS: Trường
 • THPT: 22 Trường
 • Đại học: 1 Trường
 • Cao đẳng: 2 Trường
 • Trung cấp nghề: 2 Trường

166

53

Sơn La

 • Mầm Non: 228 Trường
 • Tiểu học: 100 Trường
 • THCS: 80 Trường
 • THPT: 44 Trường
 • Đại học: 1 Trường
 • Cao đẳng: 3 Trường
 • Trung cấp nghề 1 Trường

437

54

Bạc Liêu

 • Mầm Non: 280 Trường
 • Tiểu học: 119 Trường
 • THCS: 62 Trường
 • THPT: 20 Trường
 • Đại học: 1 Trường

482

55

Yên Bái

 • Mầm Non: 45 Trường
 • Tiểu học: 57 Trường
 • THCS: 46 Trường
 • THPT: 24 Trường
 • Cao đẳng: 1 Trường

173

56

Tuyên Quang

 • Mầm Non: 152 Trường
 • Tiểu học: 136 Trường
 • THCS: 155 Trường
 • THPT: 31 Trường
 • Đại học: 1 Trường

475

57

Điện Biên

 • Mầm Non: 170 Trường
 • Tiểu học: 173 Trường
 • THCS: 128 Trường
 • THPT: 33 Trường
 • Cao đẳng: 2 Trường

506

58

Lai Châu

 • Mầm Non: 38 Trường
 • Tiểu học: 23 Trường
 • THCS: 11 Trường
 • THPT: 18 Trường
 • Cao đẳng: 1 Trường
 • Trung cấp nghề: 1 Trường

91

59

Lạng Sơn

 • Mầm Non: 109 Trường
 • Tiểu học: 36 Trường
 • THCS: 8 Trường
 • THPT: 4 Trường
 • Cao đẳng: 3 Trường

160

60

Hà Giang

 • Mầm Non: 98 Trường
 • Tiểu học: 80 Trường
 • THCS: 67 Trường
 • THPT: 10 Trường
 • Cao đẳng: 2 Trường
 • Trung cấp nghề: 1 Trường

258

61

Bắc Kạn

 • Mầm Non: 123 Trường
 • Tiểu học: 79 Trường
 • THCS: 101 Trường
 • THPT: 15 Trường
 • Cao đẳng: 1 Trường
 • Trung cấp nghề: 1 Trường

320

62

Cao Bằng

 • Mầm Non: 185 Trường
 • Tiểu học: 132 Trường
 • THCS: 99 Trường
 • THPT:  24 Trường
 • Cao đẳng: 2 Trường

442

63

Sóc Trăng

 • Mầm Non: 118 Trường
 • Tiểu học: 199 Trường
 • THCS: 107 Trường
 • THPT: 39 Trường
 • Cao đẳng: 2 Trường
 • Trung cấp nghề: 10 Trường

475